.

.

.

.

.

logo5Welkom op de website van Logopedie & Stottercentrum Zeeland.

Logopedie & Stottercentrum Zeeland is een logopediepraktijk waar 11 therapeuten werkzaam zijn. Het centrum heeft heeft vier vestigingen in Zeeland op locaties in Goes, Middelburg, Zierikzee en Hansweert.

Een aantal van onze therapeuten hebben zich gespecialiseerd in met name stotteren en taalproblemen, waaronder taalachterstand, specifieke taalontwikkelingsstoornissen etc. Er kan ook therapie gevolgd worden voor verschillende en/of gecombineerde logopedische problemen.

Uitgangspunt bij de samenwerking tussen de therapeuten is de bereidheid een brede kijk te hebben op problematiek die cliënten bij aanmelding aangeven. Medewerkers van Logopedie & Stottercentrum Zeeland tonen zich bereid tot permanente (na)scholing, zowel nationaal als internationaal. Zij nemen kennis van nieuwe ontwikkelingen en volgen deze nauwgezet. Wanneer zij dit nodig achten worden nieuwe inzichten geïntegreerd in de huidige therapieën of worden nieuwe ontwikkelingen in therapieën vorm gegeven. Er is bereidheid met anderen uit het vakgebied informatie uit te wisselen en samen te werken. De interesse een brede visie te ontwikkelen en zich op het vakgebied te blijven ontwikkelen delen de medewerkers en bindt hen. Overleg met andere disciplines is vanzelfsprekend.

Alle medewerkers van Logopedie & Stottercentrum Zeeland zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister paramedici. www.kwaliteitsregisterparamedici.nl


Stotteren_ZebraEr is regelmatig organisatorisch en vakinhoudelijk overleg
tussen alle therapeuten en nieuwe therapieën en cursussen worden vaak met meer therapeuten uitgevoerd. In alle praktijken wordt volgens dezelfde behandelprincipes gewerkt, iedere therapeut heeft zijn eigen unieke benaderingswijze. Alle medewerkers zijn aangelsoten bij een kwaliteitskring.

U kunt de medewerkers altijd informatie vragen over recente ontwikkelingen die u vanuit het nieuws hoort of leest. Zij geven u, wanneer u dat wenst, uitleg en zoeken, zonodig, voor of met u verder.

Folder: Logopedie & Stottercentrum Zeeland, Maatwerk is onze kracht.

Nieuws

VACATURE !!

VACATURE  bij LOGOPEDIE & STOTTERCENTRUM ZEELAND Wij zijn op zoek naar een logopedist of logopedist- stottertherapeut die ons team (9 personen) wil komen versterken voor drie tot vier dagen per week. Het liefst per 1 mei 2017 Wij vragen iemand ·         met een...

read more

Vestigingen:

Middelburg

Medisch Centrum Kalverstraat
Kalverstraat 1

4331-LZ, Middelburg
0118-641396

Goes

Graaf Adolfstraat 37
4461-TD, Goes
0113-214417

Zierikzee

Het Zweedse Rode Kruisziekenhuis
Koning Gustaaf weg 2
4301-NP, Zierikzee
0111-418273

Hansweert

Obs Schuttevaer
Keeten 2
4417, Hansweert

Locatie Middelburg

Locatie Goes

Locatie Zierikzee

Locatie Hansweert