Begeleiding op school

bgl op schoolDe scholen van de kinderen die in behandeling zijn, worden regelmatig bezocht of er wordt contact gelegd met de leerkracht(en) van het kind. Een kind kan geobserveerd worden in de klas waarna in overleg met de leerkracht informatie en/of adviezen worden gegeven.

Het is mogelijk dat er in de klas aan de klasgenoten voorlichting gegeven wordt over bijvoorbeeld het stotteren van het kind of over andere communicatieproblemen en hoe men daarmee om kan gaan in de klas. Meestal gebeurt het laatste samen met het kind, bijvoorbeeld in de vorm van een spreekbeurt of andere klassenactiviteit. Mocht uw kind ambulante hulp krijgen dan zal de behandelend logopedist in overleg treden met de ambulant begeleider, de leerkrachten op school en eventuele andere hulpverleners