Coaching door en voor volwassen (ex)clienten

coachingVoor volwassenen is er, na of naast het volgen van therapie, de mogelijkheid regelmatig op avonden een coaching-groep te volgen.

Deze groepen vinden plaats wanneer daar behoefte aan is. Veelal hebben deze groepen in de therapie een functie of worden zij bezocht in het kader van zogenaamde ‘nazorg’. Geleerde vaardigheden kunnen in praktijk gebracht worden, ervaringen kunnen worden uitgewisseld, informatie kan worden uitgewisseld. Tijdens deze avonden is er een therapeut van het stottercentrum aanwezig. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met uw logopedist- stottertherapeut.