Diagnostiek

diagnostiekTijdens de eerste contacten vindt met betrekking tot alle voorkomende logopedische problemen een uitgebreid onderzoek plaats van de geschetste problemen. Er worden door de cliënt of door ouders en/of andere betrokkenen diverse vragenlijsten ingevuld en er worden video-opnames gemaakt. De gegevens worden geanalyseerd en er wordt een verslag van de onderzoekgegevens gemaakt dat naar de verwijzer zal worden gestuurd. De bevindingen na dit onderzoek worden met de ouders of met de volwassene besproken. Er wordt in overleg, een op de individuele problematiek van de cliënt gericht, therapieplan opgesteld waarna verdere concrete therapie- afspraken gemaakt worden. Eventuele stappen naar derden worden pas na overleg met de betrokkenen genomen.