Stotteren, van theorie naar therapie’. Onderzoek en behandeling bij kinderen, 3-daagse cursus.

Deze cursus is eerder gewaardeerd met een 8 tot ruim 9!

Iedere logopedist werkend in een all-round praktijk, kinderdagverblijf of school, krijgt wel eens stotterende kinderen aangemeld. Veel logopedisten sturen deze cliënten onmiddellijk door naar de gespecialiseerde stottertherapeuten. Is dit altijd noodzakelijk? Door de jaren heen blijkt de onzekerheid van de logopedist zelf vaak een struikelblok bij het geven van stottertherapie. Dat is jammer want de mogelijkheden ook deze groep cliënten binnen een reguliere logopediepraktijk te begeleiden worden dan onvoldoende benut. Problemen rond stotteren kunnen bij iedere cliënt ingewikkeld zijn en zijn zeker heel divers. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘één altijd en voor iedere cliënt werkende methode’. Stottertherapie is maatwerk. Binnen Stottercentrum Zeeland is jarenlang ervaring opgedaan en wordt er gekozen bij de opbouw van een therapie eclectisch te werk te gaan. De basis hierbij wordt gevormd door het Erasmus 4-Componentenmodel bij schoolkinderen en door een bewerking van de werkwijze van Starkweather (Demands & Capacities benadering) voor jonge kinderen. Verschillende recente ontwikkelingen worden verwerkt in deze cursus. Binnen de Richtlijn Stotteren (2014) wordt ook de methode volgens Lidcombe besproken. In deze cursus is aandacht voor de vraag welke therapie wellicht het best geïndiceerd is bij een kind. Wat kunnen we verantwoorden binnen de huidige therapiemogelijkheden op grond van de ‘evidence’ waarover we inmiddels beschikken.
Twee (senior) logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Zeeland/ Nascholing Logopedie Zeeland verzorgen deze cursus. De cursus is gebaseerd op de jongste inzichten rond stotteren en therapie. Er wordt gewerkt op basis van het boek: ‘Stotteren, van theorie naar therapie’, Bezemer, Bouwen, Winkelman, 2e herziene druk, 2010, en flink herzien in uitgave 2018, in druk .
De cursus wordt doorspekt met vele praktische voorbeelden op video en uitwerkingen uit ruime eigen ervaringen. In deze cursus worden praktische handreikingen gegeven om onderzoek te doen naar het stotteren waarbij gebruik gemaakt wordt van toegankelijke middelen. Er wordt een behandelplan opgesteld en met vele filmopnames worden therapieaspecten verduidelijkt. Eigen casuïstiek van de cursisten zal zoveel mogelijk worden geïntegreerd in het programma.
De door de NVLF geaccordeerde ‘Richtlijn Stotteren’ wordt binnen de te behandelen therapievormen gehanteerd. De vraag wanneer doorverwijzing naar een gespecialiseerde therapeut noodzakelijk is en/of hiermee samen te werken is, zal zeker aan de orde komen.
Doel:
Na afloop kan de cursist een antwoord geven op de volgende vragen:
• Welke stotterverschijnselen zijn te herkennen?
• Hoe kan de logopedist een stotterdiagnostisch onderzoek verrichten, gebruikmakend van toegankelijke onderzoeksmiddelen?
• Hoe zet een logopedist een behandelplan op?
• Hoe voert een logopedist de therapie uit?
• Hoe kunnen ouders, leerkrachten, begeleiders uit de directe omgeving van het kind geïnformeerd dan wel ingeschakeld worden?
• Wanneer zal een gespecialiseerde therapeut moeten worden geconsulteerd en zijn er mogelijkheden met deze therapeut samen de therapie te realiseren?
• Wanneer is doorverwijzing naar een specialist/andere discipline te verkiezen?

Bestemd voor: Logopedisten die werken met jonge kinderen en kinderen tot en met de basisschoolleeftijd.
Methodiek Workshop met ondersteuning van filmopnames, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek.

Kwaliteitsregister: Accreditatie aangevraagd voor 30 punten.

Groepsgrootte: Minimaal 12, maximaal 20 deelnemers.

Data: 3 dagen., 7, 8 en 27 juni 2018 , van 9.30- 17.00 uur
Plaats: wordt nader bekend gemaakt, zal vermoedelijk in Goes zijn. (Op uitnodiging komen wij op locatie)
Kosten: 625 euro, inclusief koffie, thee, lunch en extra cursusmateriaal.
Docenten: 2 senior therapeuten van Stottercentrum Zeeland
Heb je interesse?
Aanmelden: vóór 1 mei 2018
bij nascholinglogopediezeeland@gmail.com . Bij voldoende aanmeldingen krijgt men minimaal 4 weken vóór aanvang van de cursus een bericht van bevestiging. 3 Weken vóór aanvang van de cursus krijgt men bericht m.b.t. de voorbereiding vooraf.

Vervolgtraining?
Voorheen hadden cursisten aangegeven zich meer te willen bekwamen op het gebied van verbale therapie binnen stottertherapie, dus werken binnen de spraak/taalcomponent van het stotteren,. We organiseerden toen een vervolgtraining die goed ontvangen werd. Ook nu hebben wij het plan een ‘vervolg’-training te plannen als daar behoefte aan is. Wij bevelen deze training sterk aan. Deelname aan déze training is uitsluitend mogelijk wanneer men een éérste training op het gebied van stottertherapie bij ons centrum heeft gevolgd, zie aankondiging elders en op onze website.

Mogelijke docenten:

Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie , werkte als stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’( Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010/ 2018), M.Bezemer, J.Bouwen, C.Winkelman, uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46902165. Zijwerkte bijna 30 jaar als senior logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland. Zij schrijft regelmatig over stotteren in verschillende tijdschriften en neemt deel als docent en mentor/ stageverlener aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, werkte als senior logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum zeeland. Riet werkt tevens als ambulant begeleider bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant. En het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes, ISBN 978 90 77822 40 1. Bij Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en werkt ruim twintig jaar als senior logopedist- stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland waar zij tevens veel stagiaires begeleidt.

Naast bijscholing op het gebied van stotteren verzorgt Nascholing Logopedie Zeeland ook post-HBO op het gebied van taalstoornissen/therapie. Bij voldoende animo, verzorgen wij cursussen ook op locatie . Neem hiervoor contact via e-mail: nascholinglogopediezeeland@gmail.com

 

Stotteren, van Theorie naar Therapie , onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen, cursus van 3 dagen, geaccrediteerd.

Deze cursus werd eerder gewaardeerd met een 8 tot ruim 9!

Iedere logopedist werkend in een all-round praktijk krijgt wel eens stotterende cliënten aangemeld. Veel logopedisten sturen deze cliënten onmiddellijk door naar de gespecialiseerde stottertherapeuten. Is dit altijd noodzakelijk? Door de jaren heen blijkt de onzekerheid van de logopedist zelf vaak een struikelblok bij het geven van therapie aan jongeren en volwassenen die stotteren. Dat is jammer want de mogelijkheden ook deze groep cliënten binnen een reguliere logopediepraktijk te begeleiden worden dan onvoldoende benut. Problemen rond stotteren zijn bij iedere cliënt ingewikkeld en heel divers. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘Eén therapie die voor iedere cliënt geschikt is’. Stottertherapie is maatwerk. Daarom kiest Stottercentrum Zeeland/ Nascholing Logopedie Zeeland ervoor bij de opbouw van een therapie eclectisch te werk te gaan. De basis hierbij wordt gevormd door het Erasmus 4-Componentenmodel. De cursus is gebaseerd op de jongste inzichten rond stotteren en therapie. Er wordt gewerkt op basis van het boek: Stotteren, van theorie naar therapie’, Bezemer, Bouwen, Winkelman, 2e herziene druk, herziening, 2010, 2018 in druk. Door de jaren heen is deze werkwijze verrijkt met nieuwe inzichten uit wereldwijde ontwikkelingen, bij voorbeeld ACT ( Acceptance en Commitment Therapy). De cursus wordt doorspekt met vele praktische voorbeelden, ook op film, en uitwerkingen uit ruime eigen ervaringen. In deze cursus worden praktische handreikingen gegeven om onderzoek te doen naar het stotteren waarbij gebruik gemaakt wordt van toegankelijke middelen. Er wordt een behandelplan opgesteld en met vele filmopnames worden therapieaspecten verduidelijkt. Eigen casuïstiek van de cursisten kan, indien gewenst, worden geïntegreerd in het programma. De door de NVLF aanvaarde Richtlijn Stotteren ( 2014) , wordt verwerkt in de inhoud van deze cursus. De vraag wanneer doorverwijzing naar een gespecialiseerde therapeut noodzakelijk is zal zeker aan de orde komen.

Doel:
Na afloop kan de cursist een antwoord geven op de volgende vragen:
· Welke stotterverschijnselen zijn te herkennen?
· Hoe kan de logopedist een stotterdiagnostisch onderzoek verrichten, gebruikmakend van toegankelijke onderzoeksmiddelen?
· Hoe zet een logopedist een behandelplan op?
· Hoe voert een logopedist de therapie uit?
· Hoe kunnen belangrijke mensen in de directe omgeving van de cliënt geïnformeerd dan wel ingeschakeld worden?
· Wanneer zal een gespecialiseerde therapeut moeten worden geconsulteerd en zijn er mogelijkheden met deze therapeut samen de
therapie te realiseren?
· Wanneer is doorverwijzing naar een specialist/andere discipline te verkiezen?
Binnen de cursus wordt volgens de ‘Richtlijn Stotteren’ gewerkt.

Bestemd voor: Logopedisten die werken met jongeren en volwassenen.

Methodiek
Workshop met video-ondersteuning, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek. 4 Weken voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers informatie over vooraf te bestuderen literatuur. Deze cursus is geaccrediteerd voor 30 punten.

Groepsgrootte: Maximaal 20 deelnemers

Data: 13 en 14 september + 3 oktober 2018, van 9.30- 17.00 uur

Locatie: Zeeland, exacte locatie volgt later. Op uitnodiging komen wij ‘op locatie’.

Aanmelding mogelijk: nascholinglogopediezeeland@gmail.com Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Zodra bekend is of de cursus definitief doorgaat wordt u hierover vanzelfsprekend geïnformeerd.

Kosten 625 euro inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek).
Wanneer de cursus ‘op locatie’ wordt gegeven, wordt de prijs nader overeen gekomen.

Vervolgtraining?
Omdat eerdere cursisten hadden aangegeven zich meer te willen bekwamen op het gebied van verbale therapie binnen stottertherapie hebben wij eerder een ‘vervolg’-training gepland die enthousiast ontvangen werd. Wij bevelen deze training sterk aan. Deelname aan déze training is uitsluitend mogelijk wanneer men een éérste training op het gebied van stottertherapie bij nascholing logopedie Zeeland heeft gevolgd, zie aankondiging elders en op onze website.

Mogelijke docenten:

Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie , werkte als senior-stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’( Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010/ 2018), M.Bezemer, J.Bouwen, C.Winkelman, uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46902165. Zijwerkte bijna 30 jaar als logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland. Zij schrijft regelmatig over stotteren in verschillende tijdschriften en neemt deel als docent en mentor/ stageverlener aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, werkte als senior logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum zeeland. Riet werkt tevens als ambulant begeleider bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant. En het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes, ISBN 978 90 77822 40 1. Bij Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en is ruim twintig jaar werkzaam als senior logopedist- stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland waar zij tevens veel stagiaires begeleidt.

Naast bijscholing op het gebied van stotteren verzorgt Nascholing Logopedie Zeeland ook post-HBO op het gebied van taalstoornissen/therapie. Bij voldoende animo, verzorgen wij cursussen ook op locatie . Neem hiervoor contact op met Stottercentrum Zeeland/Nascholing logopedie Zeeland: nascholinglogopediezeeland@gmail.com

 

Vervolgcursus Stotteren van Theorie naar Therapie: verbale therapie bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, cursus.
Deze cursus is geaccrediteerd en werd gewaardeerd met een bijna 9!

Veel logopedisten die eerder bij Stottercentrum Zeeland/ Nascholing Logopedie Zeeland een cursus ‘Stotteren, van theorie naar therapie, onderzoek en behandeling bij kinderen en/of – onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen hebben gevolgd, hebben ons gevraagd op het gebied van de verbale Therapie een vervolgtraining te organiseren. De bovengenoemde cursussen werden zeer goed ontvangen en beoordeeld met cijfers van een 8 tot ruim een 9.
Wij komen graag aan deze vraag tegemoet.

Inhoud van de cursus ‘Verbale therapie bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen’:

Problemen rond stotteren zijn bij iedere cliënt ingewikkeld en heel divers. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘Eén therapie die voor iedere cliënt geschikt is’. Stottertherapie is maatwerk. Daarom kiest Stottercentrum Zeeland/ Nascholing Logopedie Zeeland ervoor bij de opbouw van een therapie eclectisch te werk te gaan. De basis hierbij wordt gevormd door het Erasmus 4-Componentenmodel. Deze cursus is gebaseerd op de jongste inzichten rond stotteren en therapie. Er wordt gewerkt op basis van het boek: Stotteren, van theorie naar therapie’, Bezemer, Bouwen, Winkelman, 2e herziene druk, 2010.In 2018 verschijnt er sterk herziene druk van dit boek. Door de jaren heen is deze werkwijze verrijkt met nieuwe inzichten uit wereldwijde ontwikkelingen, bij voorbeeld ACT ( Acceptance en Commitment Therapy). De cursus wordt doorspekt met vele praktische voorbeelden en uitwerkingen ruime ervaringen van de cursusleiders, stottertherapeuten. In een eerdere cursus heeft de cursist geleerd om onderzoek te doen naar het stotteren en een behandelplan op te stellen. Een start van de therapie kan inmiddels worden gemaakt.

In déze cursus bieden we verdieping en oefening m.b.t. de spraak- taal component van het stotterprobleem. Vele technieken worden besproken en beoordeeld op indicatie bij verschillende stotterproblemen. Wanneer is een cliënt ‘klaar’ om over te gaan naar een verbale therapie en een dergelijke training nodig heeft of wenst, welke technieken kunnen dan worden gebruikt, welke techniek is geschikt voor wie. Hoe worden verschillende technieken getraind en hoe is de begeleiding m.b.t. de toepassing van het geleerde. Welke valkuilen zijn hierbij te verwachten. Met vele filmopnames worden therapieaspecten binnen deze component verduidelijkt. Casuïstiek van de cursisten kan, indien gewenst, worden geïntegreerd in het programma. Er wordt gestreefd naar ‘live’ werken met cliënten.
Binnen de cursus wordt gewerkt volgens de ‘Richtlijn Stotteren’ die inmiddels binnen de NVLF erkend is en door therapeuten gehanteerd moet worden.

Methodiek: Cursus met ondersteuning van filmbeelden, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek. Er wordt zo mogelijk met cliënten zelf gewerkt. Drie Weken voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers informatie over vooraf te bestuderen literatuur.

Data: 12 en 13 november 2018 , 9.30- 17.00 uur

Plaats: Goes of Middelburg, nadere locatie volgt en zal makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Op uitnodiging komen wij op locatie.

Voor wie: logopedisten die deze cursus willen volgen moeten eerder een door ons gegeven cursus ‘Stotteren, van theorie naar therapie, onderzoek en behandeling bij kinderen en/of onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen hebben gevolgd (zie info hierna)
.
Maximaal aantal deelnemers: 20
.
Kwaliteitsregister: accreditatie is verleend voor 22 punten
Kosten: 405 euro, inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek). Prijs op locatie wordt nader overeen gekomen. Docenten: 2 senior therapeuten van Stottercentrum Zeeland. nascholinglogopediezeeland@gmail.com Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging. Zodra bekend is of de cursus definitief doorgaat, maar zeker vier weken van te voren wordt u hierover geïnformeerd

N.B.
Mocht je interesse hebben en bovenstaande eerdere cursussen nog niet hebben kunnen volgen, geef je dan alsnog op voor de cursus ‘Stotteren, van Theorie naar Therapie, onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen’ of ‘onderzoek en behandeling bij kinderen’. De hiergenoemde vervolgtraining kan daarna een optie zijn.

Mogelijke docenten:
Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie , werkte als stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’( Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010/ 2018), M.Bezemer, J.Bouwen, C.Winkelman, uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46902165. Zijwerkte bijna 30 jaar als senior-logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland. Zij schrijft regelmatig over stotteren in verschillende tijdschriften en neemt deel als docent en mentor/ stageverlener aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, werkte als senior logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum zeeland. Riet werkt tevens als ambulant begeleider bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant. En het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes, ISBN 978 90 77822 40 1. Bij Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en werktruim twintig jaar als senior logopedist- stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland waar zij tevens veel stagiaires begeleidt.

Naast bijscholing op het gebied van stotteren verzorgt Nascholing Logopedie Zeeland ook post-HBO op het gebied van taalstoornissen/therapie. Bij voldoende animo, verzorgen wij cursussen ook op locatie . Neem hiervoor contact op met via e-mail: nascholinglogopediezeeland@gmail.com