Vestiging Goes

foto praktijk Goes (2)Paramedisch Centrum Goes
Graaf Adolfstraat 37
4461 TD Goes

telefoon: 0113- 214417

Het Paramedisch Centrum Goes bevindt zich tegenover de Sionkerk. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Logopedie & Stottercentrum Zeeland is elke dag van de week in ieder geval geopend, van 8.30-17.00 uur, vaak ook later.  In overleg kunnen ook avondafspraken gemaakt worden.

 

Medewerkers vestiging goes

Riet Grauwels

Riet Grauwels is logopedist, stottertherapeut en ambulant dienstverlener. Zij volgde haar opleiding logopedie in Gent en was daarna voor 22 jaar werkzaam in Goes op het Medisch Kleuterdagverblijf en 8 jaar bij de Klimopschool (ZML-onderwijs) in Middelburg.

Lees meer...

In 1987 startte ze een eigen praktijk in Goes. Ze was vanaf de oprichting in 1990 tot 2004 logopedist bij het Carrouselteam van het Oosterscheldeziekenhuis in Goes, een diagnostisch team voor kinderen met neurologische problemen. Zij specialiseerde zich bij de opleiding specialisatie stotteren in Rotterdam. Vanaf 2003 werkt ze als logopedist/ambulant dienstverlener cluster 2, bij Auris te Goes. Naast het ambulante werk zijn ook coaching van collega’s en het ontwikkelen en geven van cursussen een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden.

Bij de Logopedie en Stottercentrum Zeeland maatschap werkt ze zowel met stotteren als met taalstoornissen Hierbij zijn diagnostiek, therapie, coaching, voorlichting/cursussen aan ouders, kinderen van alle leeftijden en volwassenen, haar taken. Zij is gespecialiseerd in stotteren dat kan samengaan met andere stoornissen zoals bv ASS, ADHD, Down syndroom.

Binnen Logopedie en Stottercentrum Zeeland ontwikkelt zij mede de post-HBO cursussen voor logopedisten: Stotteren, van Theorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij kinderen die stotteren; – onderzoek en therapie bij jongeren en volwassenen; – verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, Onderzoek en therapie bij kinderen met een specifieke taalontwikkelinsstoornis.

Samen met Gerdi de Nooij schreef ze het boekje: Hoe omgaan met een dysfatisch kind, dat aan de 4de druk toe is. Hiermee wonnen ze de publicatieprijs 2004 van Stichting Steunfonds Medisch Kleuterdagverblijven. Ook is zij mede-auteur van het boekje van het boek ‘Ik ben niet perfect, nou en!’ Zes portretten van kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.

Riet is gastdocent aan het CIOOS, te Antwerpen, een opleiding specialisatie stottertherapie.

Riet is praktijkhouder van de vestiging Goes en Hansweert van Logopedie & Stottercentrum Zeeland

Telefoon:
06-55813360

Linda van der Meijden

Linda van der Meijden is sinds juni 2006 allround logopedist en werkt sinds 1 april 2010 bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland in Goes.

Lees meer...

Zij heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam. Linda heeft voorheen in twee vrije vestigingen gewerkt, in Middelharnis en Bruinisse. Zij heeft nascholing gevolgd op het gebied van o.a. taalontwikkeling, dyslexie, autisme en sensorische-verwerkingsproblematiek.

Linda heeft zich als stottertherapeut gespecialiseerd bij de Europese opleiding stottertherapie, ECSF. Zij verricht diagnostisch onderzoek en geeft therapie, aan kinderen en volwassenen, op het gebied van stotteren naast therapie bij o.a. taal, articulatie, afwijkende mondgewoonten (open mondgedrag, afwijkend slikgedrag), stem en auditieve vaardigheden.

Nicole van der Weele

Nicole van der Weele – Weijgers is sinds juli 2010 gediplomeerd allround logopedist en is afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Nicole werkt sinds 16 augustus 2010 bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland in Goes.

Lees meer...

Tijdens het schrijven van haar scriptie stonden de onderwerpen stotteren en afasie centraal, dit in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nicole heeft haar eerste stage gelopen bij Stottercentrum Zeeland & Maatschap Logopedie, vestiging Zierikzee. De periode na haar afstuderen heeft Nicole als logopedist gewerkt in het revalidatiecentrum/ziekenhuis te Goes.

Nicole verricht diagnostisch onderzoek en geeft therapie, aan kinderen en volwassenen, op het gebied van o.a. taal, articulatie, stotteren, afasie, dysartrie en stemproblemen. Daarnaast verzorgt zij ouderbegeleiding en geeft informatie/begeleiding op scholen bij spraak-taalstoornissen en geen stotteren.

Zij heeft Post-HBO bijscholingen gevolgd op het gebied van stottertherapie (ACT), spraakontwikkelingsstoornissen (Metaphon/Hodson en Paden) en taalontwikkelingsstoornissen (Communicatieve Taaltherapie, Executieve functies), ook in relatie met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Attention Deficit Disorder (ADD).

Febe Meijer

Febe Meijer is sinds 2015 logopedist. Zij heeft de opleiding Logopedie in Rotterdam gevolgd en heeft tevens haar afstudeerstage bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland gelopen in Zierikzee.

Lees meer...

Haar afstudeeronderzoek stond in het teken van stotteren in combinatie met een taalontwikkelingsstoornis.

 

Verder heeft ze ervaring op gedaan tijdens andere stages in het cluster 2 en 3 onderwijs.

Inmiddels volgt zij post-HBO bijscholing, onder meer over stottertherapie, taaltherapie en fonologische stoornissen.

Febe werkt in Goes, Middelburg en Zierikzee. In de toekomst zal er nog meer nascholing plaats gaan vinden op het gebied van taal, spraak en stotteren.

Michelle van Dixhoorn

Michelle van Dixhoorn is sinds juli 2011 allround logopedist.

Lees meer...

Zij heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam en in haar stages bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland, het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 2 en een verpleeghuis werd haar keuze voor het vak meer dan bevestigd. In haar afstudeerproject stond diagnostiek van taalstoornissen bij kinderen centraal, in de vorm van het meewerken aan het normeringonderzoek voor een nieuwe taaltest.

Michelle heeft in de afgelopen jaren verschillende cursussen gevolgd, o.a. op het gebied van stotteren bij (jonge) kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft zij zich verdiept in onderzoek en behandeling van verschillende taalaspecten bij taalontwikkelingsstoornissen en in logopedie bij ADHD/ADD. Naast het werken met kinderen heeft zij ook affiniteit met het werken met volwassenen en ouderen die problemen hebben met communiceren, bijvoorbeeld door een CVA (beroerte) of ander niet aangeboren hersenletsel.

Michelle werkt met veel enthousiasme bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland. Zij werkt op de locaties Goes en Middelburg. Zij verricht diagnostiek en geeft therapie op het gebied van o.a. taal, spraak, stotteren, afasie en dysartrie.

Telefoon:
06-57671381

Annejet Mol

Annejet Mol is afgestudeerd als logopedist in 2017. Zij heeft de opleiding Logopedie in Rotterdam gevolgd. Tijdens de opleiding heeft zij stage gelopen in het verzorgingshuis Nieuw-Rijsenburg in Sommelsdijk.
Lees meer...

Het werken met ouderen geeft haar voldoening, omdat de therapie ook vaak gericht is op de kwaliteit van leven. Het afstudeeronderzoek van Annejet was dan ook gericht op de zichtbaarheid van de logopedist binnen verzorgingshuizen. Hierin zijn de behoeften van verschillende disciplines omtrent de logopedische zorg in kaart gebracht. Daarnaast heeft zij stage gelopen in een vrijgevestigde praktijk in Bruinisse. Tijdens deze periode is haar interesse in de doelgroep kinderen ontstaan. De open- en eerlijkheid van kinderen spreekt Annejet erg aan.
Annejet werkt in Goes en Zierikzee. Daarnaast werkt zij op maandag op de locatie in S ’Gravenpolder.

Stephanie Fortuin

Stephanie is in 2015 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam.Tijdens haar studie heeft ze als stagiaire ervaring opgedaan in een vrije vestiging, het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie.
Lees meer...

Na haar studie heeft ze in een logopediepraktijk in Rotterdam gewerkt. Daar werkte ze veel met kinderen met spraak- en taalproblematiek en meertaligheid. Sinds maart 2018 is Stephanie met veel enthousiasme binnen ons centrum werkzaam.