Vestiging Goes

foto praktijk Goes (2)Paramedisch Centrum Goes
Graaf Adolfstraat 37
4461 TD Goes

telefoon: 0113- 214417
email: rgrauwels@stottercentrumzeeland.nl

Het Paramedisch Centrum Goes bevindt zich tegenover de Sionkerk. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Logopedie & Stottercentrum Zeeland is elke dag van de week in ieder geval geopend, van 8.30-17.00 uur, vaak ook later.  In overleg kunnen ook avondafspraken gemaakt worden.

Vanuit richting Zierikzee:
• Sla linksaf bij de afslag Goes Centrum.
• Neem de rotonde driekwart.
• Volg de weg (Ringbaan West/Oost), ga bij de volgende rotonde recht door, en daarna twee stoplichten rechtdoor.
• Ga bij de volgende rotonde rechts, richting Goes Oost.
• Neem de eerste straat links en vervolgens de eerste rechts. Dit is de Graaf Adolfstraat.
• De praktijk ligt na 100 meter aan uw linkerhand op de hoek, tegenover de achteringang van de Sionkerk.

Vanuit richting Bergen op Zoom:
• Neem op de A58 de afslag ’s Gravenpolder/Kloetinge.
• Bij de stoplichten onderaan de afrit rechtdoor. Blijf rechtdoor rijden totdat u Goes binnenkomt.
• Na het Shell-station gaat u rechtsaf de Oranjeweg op. Aan uw rechterhand ligt de brandweerkazerne.
• Neem de derde straat links (Ch. De Bourbonweg).
• Neem de tweede straat links, dit is de Graaf Adolfstraat. De praktijk ligt na 100 meter aan uw linkerhand op de hoek, tegenover de achteringang van de Sionkerk.

Vanuit richting Vlissingen:
• Neem op de A58 de afslag naar de A256, daarna de afslag Goes Centrum.
• Neem de rotonde driekwart.
• Volg de weg (Ringbaan West/Oost), ga bij de volgende rotonde rechtdoor, en daarna twee stoplichten rechtdoor.
• Ga bij de volgende rotonde rechts, richting Goes Oost.
• Neem de eerste straat links en vervolgens de eerste rechts. Dit is de Graaf Adolfstraat.
• De praktijk ligt na 100 meter aan uw linkerhand op de hoek, tegenover de achteringang van de Sionkerk.

Medewerkers vestiging goes

Riet Grauwels

Riet Grauwels is logopedist, stottertherapeut en ambulant dienstverlener. Zij volgde haar opleiding logopedie in Gent en was daarna voor 22 jaar werkzaam in Goes op het Medisch Kleuterdagverblijf en 8 jaar bij de Klimopschool (ZML-onderwijs) in Middelburg.

Lees meer...

In 1987 startte ze een eigen praktijk in Goes. Ze was vanaf de oprichting in 1990 tot 2004 logopedist bij het Carrouselteam van het Oosterscheldeziekenhuis in Goes, een diagnostisch team voor kinderen met neurologische problemen. Zij specialiseerde zich bij de opleiding specialisatie stotteren in Rotterdam. Vanaf 2003 werkt ze als logopedist/ambulant dienstverlener cluster 2, bij Auris te Goes. Naast het ambulante werk zijn ook coaching van collega’s en het ontwikkelen en geven van cursussen een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden.

Bij de Logopedie en Stottercentrum Zeeland maatschap werkt ze zowel met stotteren als met taalstoornissen Hierbij zijn diagnostiek, therapie, coaching, voorlichting/cursussen aan ouders, kinderen van alle leeftijden en volwassenen, haar taken. Zij is gespecialiseerd in stotteren dat kan samengaan met andere stoornissen zoals bv ASS, ADHD, Down syndroom.

Binnen Logopedie en Stottercentrum Zeeland ontwikkelt zij mede de post-HBO cursussen voor logopedisten: Stotteren, van Theorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij kinderen die stotteren; – onderzoek en therapie bij jongeren en volwassenen; – verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, Onderzoek en therapie bij kinderen met een specifieke taalontwikkelinsstoornis.

Samen met Gerdi de Nooij schreef ze het boekje: Hoe omgaan met een dysfatisch kind, dat aan de 4de druk toe is. Hiermee wonnen ze de publicatieprijs 2004 van Stichting Steunfonds Medisch Kleuterdagverblijven. Ook is zij mede-auteur van het boekje van het boek ‘Ik ben niet perfect, nou en!’ Zes portretten van kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.

Riet is gastdocent aan het CIOOS, te Antwerpen, een opleiding specialisatie stottertherapie.

Riet is praktijkhouder van de vestiging Goes en Hansweert van Logopedie & Stottercentrum Zeeland

Telefoon:
06-55813360

Linda van der Meijden

Linda van der Meijden is sinds juni 2006 allround logopedist en werkt sinds 1 april 2010 bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland in Goes.

Lees meer...

Zij heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam. Linda heeft voorheen in twee vrije vestigingen gewerkt, in Middelharnis en Bruinisse. Zij heeft nascholing gevolgd op het gebied van o.a. taalontwikkeling, dyslexie, autisme en sensorische-verwerkingsproblematiek.

Linda heeft zich als stottertherapeut gespecialiseerd bij de Europese opleiding stottertherapie, ECSF. Zij verricht diagnostisch onderzoek en geeft therapie, aan kinderen en volwassenen, op het gebied van stotteren naast therapie bij o.a. taal, articulatie, afwijkende mondgewoonten (open mondgedrag, afwijkend slikgedrag), stem en auditieve vaardigheden.

Telefoon:
06-53198576

Nicole van der Weele

Nicole van der Weele – Weijgers is sinds juli 2010 gediplomeerd allround logopedist en is afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Nicole werkt sinds 16 augustus 2010 bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland in Goes.

Lees meer...

Tijdens het schrijven van haar scriptie stonden de onderwerpen stotteren en afasie centraal, dit in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nicole heeft haar eerste stage gelopen bij Stottercentrum Zeeland & Maatschap Logopedie, vestiging Zierikzee. De periode na haar afstuderen heeft Nicole als logopedist gewerkt in het revalidatiecentrum/ziekenhuis te Goes.

Nicole verricht diagnostisch onderzoek en geeft therapie, aan kinderen en volwassenen, op het gebied van o.a. taal, articulatie, stotteren, afasie, dysartrie en stemproblemen. Daarnaast verzorgt zij ouderbegeleiding en geeft informatie/begeleiding op scholen bij spraak-taalstoornissen en geen stotteren.

Zij heeft Post-HBO bijscholingen gevolgd op het gebied van stottertherapie (ACT), spraakontwikkelingsstoornissen (Metaphon/Hodson en Paden) en taalontwikkelingsstoornissen (Communicatieve Taaltherapie, Executieve functies), ook in relatie met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Attention Deficit Disorder (ADD).

Telefoon:
06-34401171

Febe Meijer

Febe Meijer is sinds 2015 logopedist. Zij heeft de opleiding Logopedie in Rotterdam gevolgd en heeft tevens haar afstudeerstage bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland gelopen in Zierikzee.

Lees meer...

Haar afstudeeronderzoek stond in het teken van stotteren in combinatie met een taalontwikkelingsstoornis.

 

Verder heeft ze ervaring op gedaan tijdens andere stages in het cluster 2 en 3 onderwijs.

Inmiddels volgt zij post-HBO bijscholing, onder meer over stottertherapie, taaltherapie en fonologische stoornissen.

Febe werkt in Goes, Middelburg en Zierikzee. In de toekomst zal er nog meer nascholing plaats gaan vinden op het gebied van taal, spraak en stotteren.

Telefoon:
06-12665836

Michelle van Dixhoorn

Michelle van Dixhoorn is sinds juli 2011 allround logopedist.

Lees meer...

Zij heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam en in haar stages bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland, het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 2 en een verpleeghuis werd haar keuze voor het vak meer dan bevestigd. In haar afstudeerproject stond diagnostiek van taalstoornissen bij kinderen centraal, in de vorm van het meewerken aan het normeringonderzoek voor een nieuwe taaltest.

Michelle heeft in de afgelopen jaren verschillende cursussen gevolgd, o.a. op het gebied van stotteren bij (jonge) kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft zij zich verdiept in onderzoek en behandeling van verschillende taalaspecten bij taalontwikkelingsstoornissen en in logopedie bij ADHD/ADD. Naast het werken met kinderen heeft zij ook affiniteit met het werken met volwassenen en ouderen die problemen hebben met communiceren, bijvoorbeeld door een CVA (beroerte) of ander niet aangeboren hersenletsel.

Michelle werkt met veel enthousiasme bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland. Zij werkt op de locaties Goes en Middelburg. Zij verricht diagnostiek en geeft therapie op het gebied van o.a. taal, spraak, stotteren, afasie en dysartrie.

Telefoon:
06-57671381

Veerle Addink

Veerle Addink is in juni 2016 als logopediste afgestudeerd aan de Arteveldehogeschool in Gent. In 2014 liep zij stage bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland. Vanaf toen was haar interesse voor stotteren gewekt.

Lees meer...

Zij maakte haar afstudeeropdracht dan ook over een onderwerp dat hierbij aansloot, namelijk over de normering van een test die de impact van stotteren op iemands leven meet. Na haar studie logopedie is zij meteen begonnen aan een specialisatie tot logopedist-stottertherapeut via de European Clinical Specialization in Fluency Disorders. Deze rondt zij in augustus 2017 af.

Tijdens haar andere stages heeft zij ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met een beperking in het regulier onderwijs en in het onderzoeken en behandelen van kinderen met autisme, spraak-, taal- en/of communicatiestoornissen. Met deze laatste doelgroepen houdt zij zich momenteel ook professioneel bezig bij cluster 2 school Auris De Kring te Goes.

Telefoon:
06-53856164