Vestiging Hansweert

Hansweert schoolVestiging Hansweert
Obs Schuttevaer
Keeten 2
4417, Hansweert

telefoon: 0113- 214417

Logopedie & Stottercentrum Zeeland is geopend op donderdag van 8.30 uur- 17.00 uur en op vrijdag van 8.30  – 13.00 uur.

Medewerkers vestiging Hansweert

Riet Grauwels

Riet Grauwels is logopedist, stottertherapeut en ambulant dienstverlener. Zij volgde haar opleiding logopedie in Gent en was daarna voor 22 jaar werkzaam in Goes op het Medisch Kleuterdagverblijf en 8 jaar bij de Klimopschool (ZML-onderwijs) in Middelburg.

Lees meer...

In 1987 startte ze een eigen praktijk in Goes. Ze was vanaf de oprichting in 1990 tot 2004 logopedist bij het Carrouselteam van het Oosterscheldeziekenhuis in Goes, een diagnostisch team voor kinderen met neurologische problemen. Zij specialiseerde zich bij de opleiding specialisatie stotteren in Rotterdam. Vanaf 2003 werkt ze als logopedist/ambulant dienstverlener cluster 2, bij Auris te Goes. Naast het ambulante werk zijn ook coaching van collega’s en het ontwikkelen en geven van cursussen een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden.

Bij de Logopedie en Stottercentrum Zeeland maatschap werkt ze zowel met stotteren als met taalstoornissen Hierbij zijn diagnostiek, therapie, coaching, voorlichting/cursussen aan ouders, kinderen van alle leeftijden en volwassenen, haar taken. Zij is gespecialiseerd in stotteren dat kan samengaan met andere stoornissen zoals bv ASS, ADHD, Down syndroom.

Binnen Logopedie en Stottercentrum Zeeland ontwikkelt zij mede de post-HBO cursussen voor logopedisten: Stotteren, van Theorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij kinderen die stotteren; – onderzoek en therapie bij jongeren en volwassenen; – verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, Onderzoek en therapie bij kinderen met een specifieke taalontwikkelinsstoornis.

Samen met Gerdi de Nooij schreef ze het boekje: Hoe omgaan met een dysfatisch kind, dat aan de 4de druk toe is. Hiermee wonnen ze de publicatieprijs 2004 van Stichting Steunfonds Medisch Kleuterdagverblijven. Ook is zij mede-auteur van het boekje van het boek ‘Ik ben niet perfect, nou en!’ Zes portretten van kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.

Riet is gastdocent aan het CIOOS, te Antwerpen, een opleiding specialisatie stottertherapie.

Riet is praktijkhouder van de vestiging Goes en Hansweert van Logopedie & Stottercentrum Zeeland

 

Telefoon:
06-55813360

Nicole van der Weele

Nicole van der Weele – Weijgers is sinds juli 2010 gediplomeerd allround logopedist en is afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Nicole werkt sinds 16 augustus 2010 bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland in Goes.

Lees meer...

Tijdens het schrijven van haar scriptie stonden de onderwerpen stotteren en afasie centraal, dit in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nicole heeft haar eerste stage gelopen bij Stottercentrum Zeeland & Maatschap Logopedie, vestiging Zierikzee. De periode na haar afstuderen heeft Nicole als logopedist gewerkt in het revalidatiecentrum/ziekenhuis te Goes.

Nicole verricht diagnostisch onderzoek en geeft therapie, aan kinderen en volwassenen, op het gebied van o.a. taal, articulatie, stotteren, afasie, dysartrie en stemproblemen. Daarnaast verzorgt zij ouderbegeleiding en geeft informatie/begeleiding op scholen bij spraak-taalstoornissen en geen stotteren.

Zij heeft Post-HBO bijscholingen gevolgd op het gebied van stottertherapie (ACT), spraakontwikkelingsstoornissen (Metaphon/Hodson en Paden) en taalontwikkelingsstoornissen (Communicatieve Taaltherapie, Executieve functies), ook in relatie met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Attention Deficit Disorder (ADD).

Telefoon:
06-34401171

Locatie Hansweert