Individuele- en/of groepstherapie

ill stotteren volwassenTherapie vindt over het algemeen in individuele sessies plaats.

Bij stotteren is het mogelijk groepstherapie te realiseren. Groepjes zijn er al vanaf de kleuterleeftijd. Ook hier: groepstherapie wordt alleen gerealiseerd wanneer dit voor het kind wenselijk is en uiteraard wanneer er voldoende aanmeldingen zijn in een bepaalde leeftijdsgroep. Bij kinderen met taalstoornissen kunnen verschillende kinderen met individuele therapie, indien dit wenselijk is, gecombineerd worden tot een groepstherapie. Over het algemeen zijn de ouders bij groepen niet aanwezig. Combinaties individuele therapie en groepstherapie behoort ook tot de mogelijkheden.