Medewerkers

Riet Grauwels

Riet Grauwels is logopedist, stottertherapeut en ambulant dienstverlener. Zij volgde haar opleiding logopedie in Gent en was daarna voor 22 jaar werkzaam in Goes op het Medisch Kleuterdagverblijf en 8 jaar bij de Klimopschool (ZML-onderwijs) in Middelburg.

Lees meer...

In 1987 startte ze een eigen praktijk in Goes. Ze was vanaf de oprichting in 1990 tot 2004 logopedist bij het Carrouselteam van het Oosterscheldeziekenhuis in Goes, een diagnostisch team voor kinderen met neurologische problemen. Zij specialiseerde zich bij de opleiding specialisatie stotteren in Rotterdam. Vanaf 2003 werkt ze als logopedist/ambulant dienstverlener cluster 2, bij Auris te Goes. Naast het ambulante werk zijn ook coaching van collega’s en het ontwikkelen en geven van cursussen een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden.

Bij de Logopedie en Stottercentrum Zeeland maatschap werkt ze zowel met stotteren als met taalstoornissen Hierbij zijn diagnostiek, therapie, coaching, voorlichting/cursussen aan ouders, kinderen van alle leeftijden en volwassenen, haar taken. Zij is gespecialiseerd in stotteren dat kan samengaan met andere stoornissen zoals bv ASS, ADHD, Down syndroom.

Binnen Logopedie en Stottercentrum Zeeland ontwikkelt zij mede de post-HBO cursussen voor logopedisten: Stotteren, van Theorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij kinderen die stotteren; – onderzoek en therapie bij jongeren en volwassenen; – verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, Onderzoek en therapie bij kinderen met een specifieke taalontwikkelinsstoornis.

Samen met Gerdi de Nooij schreef ze het boekje: Hoe omgaan met een dysfatisch kind, dat aan de 4de druk toe is. Hiermee wonnen ze de publicatieprijs 2004 van Stichting Steunfonds Medisch Kleuterdagverblijven. Ook is zij mede-auteur van het boekje van het boek ‘Ik ben niet perfect, nou en!’ Zes portretten van kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.

Riet is gastdocent aan het CIOOS, te Antwerpen, een opleiding specialisatie stottertherapie.

Riet is praktijkhouder van de vestiging Goes en Hansweert van Logopedie & Stottercentrum Zeeland

Telefoon:
06-55813360

Ester van Meurs

Ester van Meurs is logopedist / stottertherapeut en werkt ruim 30 jaar in de vrije vestiging. Zij volgde de twee-jarige opleiding tot stottertherapeut in 1991-1992.

Lees meer...

Zij heeft naast de vrije vestiging ook gewerkt als logopedist in het onderwijs. Zij is een zestal jaar verbonden geweest aan de Hogeschool Rotterdam als docent logopedie in het vakgebied taal, stem en eigen stem en spraak. Tevens is ze stagedocent en scriptiebegeleider geweest. Tot op heden begeleidt zij studenten logopedie tijdens hun stage. Tijdens haar werk bij Logopedie & Stottercentrum staan therapie bij taalstoornissen naast stotteren centraal.

 

Zij verricht diagnostiek, geeft therapie en verzorgt ouderbegeleiding informatie/ begeleiding op scholen bij zowel stotteren als taalstoornissen. Vanuit het Stottercentrum ontwikkelt zij mede de post-HBO cursussen voor logopedisten: Stotteren, vanTheorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij kinderen die stotteren; – onderzoek en therapie bij jongeren en volwassenen; – verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, Onderzoek en therapie bij kinderen met een specifieke taalontwikkelinsstoornis. Zij verzorgt coaching van collega-logopedisten. Zij heeft twee maal meegewerkt aan tv-programma’s over stotteren in het kader van de Nationale Stotterweek.

Ester is praktijkhouder van de vestiging Zierikzee van Logopedie & Stottercentrum Zeeland

Daarnaast is zij kwaliteistkringbeleider (kkb-er) van de kwaliteitskring 152 Oosterschelde, een kwaliteitskring voor stottertherapeuten.

Telefoon:
06-30253346

Mies Bezemer

Mies Bezemer is logopedist / stottertherapeut en werkt ruim 35 jaar met stotteren, zowel met volwassenen als met kinderen en hun ouders.

Lees meer...

Zij heeft zich gespecialiseerd tijdens haar werk met onder meer psycholoog Frank Stournaras in het tegenwoordige Erasmus Medisch Centrum (voorheen Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijzigt). Tijdens haar werk binnen Logopedie & Stottercentrum Zeeland staan therapie bij stotteren naast therapie bij taalstoornissen centraal. Zij geeft therapie en verzorgt ouderbegeleiding informatie/ begeleiding op scholen bij zowel stotteren als taalstoornissen.

Vanuit het Stottercentrum ontwikkelt zij mede de post-HBO cursussen voor logopedisten: Stotteren, Theorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij kinderen die stotteren; Stotteren, Theorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij jongeren en volwassenen; Stotteren, Theorie naar Therapie, verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, Onderzoek en therapie bij kinderen met een specifieke taalontwikkelinsstoornis.

Zij coacht tevens collega-logopedisten. Mies Bezemer is gastdocent bij de Europese specialisatie stotteren (ECSF, European Clinical Specialization in Fluency Disorders) en bij het CIOOS (Opleiding Specialisatie Stotteren in Antwerpen).

Mies is mede-auteur van het boek: ‘Stotteren, van theorie naar therapie’, een boek dat de landelijke NVLF-prijs, de Branco van Dantzigprijs, heeft gewonnen. Zij werkte mee aan de totstandkoming van de Richtlijn Stottteren die in Nederland sinds eind 2014 in werking is gesteld t.b.v. de therapie die bij stotteren gegeven dient te worden. Tevens heeft ze een aantal artikelen in verschillende bladen geschreven. Zij is contactpersoon voorlichting voor de regio Zeeland namens de Stottervereniging Demosthenes.

Mies is praktijkhouder van de vestiging Middelburg van Logopedie & Stottercentrum Zeeland

Telefoon:
06-22469206

Leonie Schipper

Leonie Schipper is in 2005 afgestudeerd als logopedist. Tijdens haar stage bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland is haar interesse gewekt voor stotteren.

Lees meer...

Tijdens haar afstuderen heeft zij zich verdiept in stotteren bij mensen met het syndroom van Down.
In 2005 is ze gaan werken binnen Logopedie en Stottercentrum Zeeland. In 2006-2007 heeft zij zich gespecialiseerd tot stottertherapeut bij het CIOOS in Antwerpen.

 

Leonie geeft naast stottertherapie ook therapie bij taalstoornissen, articulatiestoornissen en andere logopedische problemen. Zij doet onderzoek en geeft therapie. Daarnaast verzorgt zij ouderbegeleiding en begeleiding op scholen bij zowel stotteren als taalstoornissen.
Binnen deze vakgebieden blijft ze up-to-date door het volgen van studiedagen en cursussen.

Telefoon:
06-15346508

Sandra Smits

Sandra Smits is in juli 2000 als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam.

Lees meer...

De eerste zes en een half jaar heeft ze gewerkt in een allround logopediepraktijk, daarna is ze bij Stottercentrum Zeeland komen werken. Daar behandelt zij allerlei problematiek bij zowel volwassenen als kinderen. Regelmatig heeft ze zich bijgeschoold op de gebieden stem, stotteren en taalstoornissen. Hoewel haar affiniteit vooral op de gebieden fonologie, stotteren en taalstoornissen ligt, ziet ze alle logopedische problematiek als uitdaging. Sandra specialiseerde zich in 2008 tot stottertherapeut in Antwerpen bij het CIOOS, specialisatie stotteren.

telefoon:
06-11455463

Michelle van Dixhoorn

Michelle van Dixhoorn is sinds juli 2011 allround logopedist.

Lees meer...

Zij heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam en in haar stages bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland, het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 2 en een verpleeghuis werd haar keuze voor het vak meer dan bevestigd. In haar afstudeerproject stond diagnostiek van taalstoornissen bij kinderen centraal, in de vorm van het meewerken aan het normeringonderzoek voor een nieuwe taaltest.

Michelle heeft in de afgelopen jaren verschillende cursussen gevolgd, o.a. op het gebied van stotteren bij (jonge) kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft zij zich verdiept in onderzoek en behandeling van verschillende taalaspecten bij taalontwikkelingsstoornissen en in logopedie bij ADHD/ADD. Naast het werken met kinderen heeft zij ook affiniteit met het werken met volwassenen en ouderen die problemen hebben met communiceren, bijvoorbeeld door een CVA (beroerte) of ander niet aangeboren hersenletsel.

Michelle werkt met veel enthousiasme bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland. Zij werkt op de locaties Goes en Middelburg. Zij verricht diagnostiek en geeft therapie op het gebied van o.a. taal, spraak, stotteren, afasie en dysartrie.

Telefoon:
06-57671381

Linda van der Meijden

Linda van der Meijden is sinds juni 2006 allround logopedist en werkt sinds 1 april 2010 bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland in Goes.

Lees meer...

Zij heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam. Linda heeft voorheen in twee vrije vestigingen gewerkt, in Middelharnis en Bruinisse. Zij heeft nascholing gevolgd op het gebied van o.a. taalontwikkeling, dyslexie, autisme en sensorische-verwerkingsproblematiek.

Linda heeft zich als stottertherapeut gespecialiseerd bij de Europese opleiding stottertherapie, ECSF. Zij verricht diagnostisch onderzoek en geeft therapie, aan kinderen en volwassenen, op het gebied van stotteren naast therapie bij o.a. taal, articulatie, afwijkende mondgewoonten (open mondgedrag, afwijkend slikgedrag), stem en auditieve vaardigheden.

Telefoon:
06-53198576

Nicole van der Weele

Nicole van der Weele – Weijgers is sinds juli 2010 gediplomeerd allround logopedist en is afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Nicole werkt sinds 16 augustus 2010 bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland in Goes.

Lees meer...

Tijdens het schrijven van haar scriptie stonden de onderwerpen stotteren en afasie centraal, dit in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nicole heeft haar eerste stage gelopen bij Stottercentrum Zeeland & Maatschap Logopedie, vestiging Zierikzee. De periode na haar afstuderen heeft Nicole als logopedist gewerkt in het revalidatiecentrum/ziekenhuis te Goes.

Nicole verricht diagnostisch onderzoek en geeft therapie, aan kinderen en volwassenen, op het gebied van o.a. taal, articulatie, stotteren, afasie, dysartrie en stemproblemen. Daarnaast verzorgt zij ouderbegeleiding en geeft informatie/begeleiding op scholen bij spraak-taalstoornissen en geen stotteren.

Zij heeft Post-HBO bijscholingen gevolgd op het gebied van stottertherapie (ACT), spraakontwikkelingsstoornissen (Metaphon/Hodson en Paden) en taalontwikkelingsstoornissen (Communicatieve Taaltherapie, Executieve functies), ook in relatie met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Attention Deficit Disorder (ADD).

Telefoon:
06-34401171

Febe Meijer

Febe Meijer is sinds 2015 logopedist. Zij heeft de opleiding Logopedie in Rotterdam gevolgd en heeft tevens haar afstudeerstage bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland gelopen in Zierikzee.

Lees meer...

Haar afstudeeronderzoek stond in het teken van stotteren in combinatie met een taalontwikkelingsstoornis.

 

Verder heeft ze ervaring op gedaan tijdens andere stages in het cluster 2 en 3 onderwijs.

Inmiddels volgt zij post-HBO bijscholing, onder meer over stottertherapie, taaltherapie en fonologische stoornissen.

Febe werkt in Goes, Middelburg en Zierikzee. In de toekomst zal er nog meer nascholing plaats gaan vinden op het gebied van taal, spraak en stotteren.

Telefoon:
06-12665836

Veerle Addink

Veerle Addink is in juni 2016 als logopediste afgestudeerd aan de Arteveldehogeschool in Gent. In 2014 liep zij stage bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland. Vanaf toen was haar interesse voor stotteren gewekt.

Lees meer...

Zij maakte haar afstudeeropdracht dan ook over een onderwerp dat hierbij aansloot, namelijk over de normering van een test die de impact van stotteren op iemands leven meet. Na haar studie logopedie is zij meteen begonnen aan een specialisatie tot logopedist-stottertherapeut via de European Clinical Specialization in Fluency Disorders. Deze rondt zij in augustus 2017 af.

Tijdens haar andere stages heeft zij ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met een beperking in het regulier onderwijs en in het onderzoeken en behandelen van kinderen met autisme, spraak-, taal- en/of communicatiestoornissen. Met deze laatste doelgroepen houdt zij zich momenteel ook professioneel bezig bij cluster 2 school Auris De Kring te Goes.

Telefoon:
06-53856164

Irene Mens

Irene Mens is sinds 2017 logopedist. Zij heeft de opleiding Logopedie in Rotterdam gevold en heeft haar derdejaars stage bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland gelopen in Zierikzee. Daarnaast heeft zij stage gelopen op een school in het Speciaal Basis Onderwijs en haar afstudeerstage gedaan bij orthopedagogisch kinderdagcentrum de Cirkel in Goes.

Lees meer...

Het afstudeeronderzoek van Irene was gericht op ouderbegeleiding, een onderzoek naar de behoefte van ouders omtrent ondersteuning bij de communicatie van een kind met een verstandelijke beperking op een orthopedagogisch kinderdagcentrum.

Irene werkt in Middelburg en tijdelijk op de locaties Hansweert & S ’Gravenpolder, ter vervanging van Nicole die met zwangerschapsverlof is tot januari.

Telefoon:
06-14110742

Demi Timmer

Demi Timmer is afgestudeerd als logopedist in 2017.
De opleiding heeft ze gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam. In haar stages heeft ze ervaring opgedaan in een vrije vestiging, op het cluster 2 onderwijs in Bergen op Zoom en Goes en het voortgezet speciaal onderwijs in Goes.

Lees meer...

Tijdens haar afstuderen heeft ze onderzoek gedaan naar MetaTaal. Bij deze methode wordt er gewerkt aan de zinsbouw bij kinderen vanaf 10 jaar. Hierbij heeft ze gekeken naar veranderingen van de zinnen in het spontane spreken.
Graag wil ze zich specialiseren op het gebied van articulatie en mondmotoriek.

Telefoon:
06-34401171