Vestiging Middelburg

Logopedie & Stottercentrum Zeeland
Gevestigd binnen het MCK, Medisch Centrum Kalverstraat
Kalverstraat 1
4331 LZ, Middelburg

Telefoon: 06-53856164
Praktijk: 0118-641396

Logopedie & Stottercentrum Zeeland is elke dag van de week in ieder geval geopend, van 8.30-17.00 uur, vaak ook later.  In overleg kunnen ook avondafspraken gemaakt worden.

Bereikbaarheid:
Praktijkruimte: Wanneer u de hoofdingang aan de Kalverstraat ingaat, loopt u rechtdoor tot bijna het einde van de gang. U neemt de laatste deur rechts (deur openen met drukknop), aan het einde van deze gang is de wachtruimte voor onze praktijk.

Het is ook mogelijk via de Gortstraat binnen te komen (rond nr. 60), in dat geval: eerste gang links nemen, aan het eind vindt u onze wachtruimte.

Parkeergelegenheid:
Naast het centrum is een parkeergarage: Parkeergarage Geere. Bijna alle regionale bussen stoppen naast het Medisch Centrum bij de halte ‘Koestraat’. Ook zijn er gratis parkeermogelijkheden in de buurt: Het eerste stuk van de Langevieleweg is een blauwe zone: max. 2 uur gratis parkeren met parkeerschijf. Vanaf de kruising met de Ruyterstraat is het vrij parkeren op de Langevieleweg.

Samenwerkingschool ‘De Stroming’

Keetenstraat 4
4335 TH Middelburg

Openingstijden: woensdag van 8:30-17:00

De vestiging is voor iedereen toegankelijk

 

Contact:

T: 06-53856164

E: info@stottercentrumzeeland.nl

 

Basisschool Het Element

Hooge Meestraat 4, 4437 VM Middelburg

Openingstijden: donderdag van 8:30 – 17:00

T: 06-53856164

E: info@stottercentrumzeeland.nl

 

OBS Leeuwenburch

Baljuwlaan 4, 4336 GL Middelburg

Openingstijden: rijdag van 8:30 – 17:00

T: 06-53856164

E: info@stottercentrumzeeland.nl

 

Medewerkers vestiging Middelburg

Mies Bezemer

Mies Bezemer is logopedist / stottertherapeut en werkt ruim 35 jaar met stotteren, zowel met volwassenen als met kinderen en hun ouders.

Lees meer...

Zij heeft zich gespecialiseerd tijdens haar werk met onder meer psycholoog Frank Stournaras in het tegenwoordige Erasmus Medisch Centrum (voorheen Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijzigt). Tijdens haar werk binnen Logopedie & Stottercentrum Zeeland staan therapie bij stotteren naast therapie bij taalstoornissen centraal. Zij geeft therapie en verzorgt ouderbegeleiding informatie/ begeleiding op scholen bij zowel stotteren als taalstoornissen.

Vanuit het Stottercentrum ontwikkelt zij mede de post-HBO cursussen voor logopedisten: Stotteren, Theorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij kinderen die stotteren; Stotteren, Theorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij jongeren en volwassenen; Stotteren, Theorie naar Therapie, verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, Onderzoek en therapie bij kinderen met een specifieke taalontwikkelinsstoornis.

Zij coacht tevens collega-logopedisten. Mies Bezemer is gastdocent bij de Europese specialisatie stotteren (ECSF, European Clinical Specialization in Fluency Disorders) en bij het CIOOS (Opleiding Specialisatie Stotteren in Antwerpen).

Mies is mede-auteur van het boek: ‘Stotteren, van theorie naar therapie’, een boek dat de landelijke NVLF-prijs, de Branco van Dantzigprijs, heeft gewonnen. Zij werkte mee aan de totstandkoming van de Richtlijn Stottteren die in Nederland sinds eind 2014 in werking is gesteld t.b.v. de therapie die bij stotteren gegeven dient te worden. Tevens heeft ze een aantal artikelen in verschillende bladen geschreven. Zij is contactpersoon voorlichting voor de regio Zeeland namens de Stottervereniging Demosthenes.

Mies is praktijkhouder van de vestiging Middelburg van Logopedie & Stottercentrum Zeeland

Telefoon:
06-22469206

Leonie Schipper

Leonie Schipper is in 2005 afgestudeerd als logopedist. Tijdens haar stage bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland is haar interesse gewekt voor stotteren.

Lees meer...

Tijdens haar afstuderen heeft zij zich verdiept in stotteren bij mensen met het syndroom van Down.
In 2005 is ze gaan werken binnen Logopedie en Stottercentrum Zeeland. In 2006-2007 heeft zij zich gespecialiseerd tot stottertherapeut bij het CIOOS in Antwerpen.

 

Leonie geeft naast stottertherapie ook therapie bij taalstoornissen, articulatiestoornissen en andere logopedische problemen. Zij doet onderzoek en geeft therapie. Daarnaast verzorgt zij ouderbegeleiding en begeleiding op scholen bij zowel stotteren als taalstoornissen.
Binnen deze vakgebieden blijft ze up-to-date door het volgen van studiedagen en cursussen.

Michelle van Dixhoorn

Michelle van Dixhoorn is sinds juli 2011 allround logopedist.

Lees meer...

Zij heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam en in haar stages bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland, het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 2 en een verpleeghuis werd haar keuze voor het vak meer dan bevestigd. In haar afstudeerproject stond diagnostiek van taalstoornissen bij kinderen centraal, in de vorm van het meewerken aan het normeringonderzoek voor een nieuwe taaltest.

Michelle heeft in de afgelopen jaren verschillende cursussen gevolgd, o.a. op het gebied van stotteren bij (jonge) kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft zij zich verdiept in onderzoek en behandeling van verschillende taalaspecten bij taalontwikkelingsstoornissen en in logopedie bij ADHD/ADD. Naast het werken met kinderen heeft zij ook affiniteit met het werken met volwassenen en ouderen die problemen hebben met communiceren, bijvoorbeeld door een CVA (beroerte) of ander niet aangeboren hersenletsel.

Michelle werkt met veel enthousiasme bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland. Zij werkt op de locaties Goes en Middelburg. Zij verricht diagnostiek en geeft therapie op het gebied van o.a. taal, spraak, stotteren, afasie en dysartrie.

Telefoon:
06-57671381

Febe Meijer

Febe Meijer is sinds 2015 logopedist. Zij heeft de opleiding Logopedie in Rotterdam gevolgd en heeft tevens haar afstudeerstage bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland gelopen in Zierikzee.

Lees meer...

Haar afstudeeronderzoek stond in het teken van stotteren in combinatie met een taalontwikkelingsstoornis.

 

Verder heeft ze ervaring op gedaan tijdens andere stages in het cluster 2 en 3 onderwijs.

Inmiddels volgt zij post-HBO bijscholing, onder meer over stottertherapie, taaltherapie en fonologische stoornissen.

Febe werkt in Goes, Middelburg en Zierikzee. In de toekomst zal er nog meer nascholing plaats gaan vinden op het gebied van taal, spraak en stotteren.

Stephanie Fortuin

Stephanie Fortuin
Stephanie is in 2015 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Rotterdam.Tijdens haar studie heeft ze als stagiaire ervaring opgedaan in een vrije vestiging, het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie.
Lees meer...

Na haar studie heeft ze in een logopediepraktijk in Rotterdam gewerkt. Daar werkte ze veel met kinderen met spraak- en taalproblematiek en meertaligheid. Sinds maart 2018 is Stephanie met veel enthousiasme binnen ons centrum werkzaam.

 

Melissa Boerma

Melissa werkt sinds 2018 bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland. Ze is werkzaam op vestigingen in Middelburg. Melissa behandelt alle logopedische hulpvragen op het gebied van taal, spraak, stem en afwijkende mondgewoonten (o.a. afwijkend slikken, duimen.

Locatie Middelburg