Vestiging Middelburg

foto MiddelburgLogopedie & Stottercentrum Zeeland
Kalverstraat 1
4331 LZ, Middelburg

email: mbezemer@stottercentrumzeeland.nl

Gevestigd binnen het MCK, Medisch Centrum Kalverstraat

Telefoon:
Praktijk: 0118-641396
Mies Bezemer: 06- 22469206
Michelle van Dixhoorn: 06- 57671381
Leonie Schipper: 06-15346508
Celine Meijers: 06-53856164

Logopedie & Stottercentrum Zeeland is elke dag van de week in ieder geval geopend, van 8.30-17.00 uur, vaak ook later.  In overleg kunnen ook avondafspraken gemaakt worden.

Bereikbaarheid:
Praktijkruimte: Wanneer u de hoofdingang aan de Kalverstraat ingaat, loopt u rechtdoor tot bijna het einde van de gang. U neemt de laatste deur rechts (deur openen met drukknop), aan het einde van deze gang is de wachtruimte voor onze praktijk.

Het is ook mogelijk via de Gortstraat binnen te komen (rond nr. 60), in dat geval: eerste gang links nemen, aan het eind vindt u onze wachtruimte.

Parkeergelegenheid:

Naast het centrum is een parkeergarage: Parkeergarage Geere. Bijna alle regionale bussen stoppen naast het Medisch Centrum bij de halte ‘Koestraat’. Ook zijn er gratis parkeermogelijkheden in de buurt: Het eerste stuk van de Langevieleweg is een blauwe zone: max. 2 uur gratis parkeren met parkeerschijf. Vanaf de kruising met de Ruyterstraat is het vrij parkeren op de Langevieleweg.

Medewerkers vestiging Middelburg

Mies Bezemer

Mies Bezemer is logopedist / stottertherapeut en werkt ruim 35 jaar met stotteren, zowel met volwassenen als met kinderen en hun ouders.

Lees meer...

Zij heeft zich gespecialiseerd tijdens haar werk met onder meer psycholoog Frank Stournaras in het tegenwoordige Erasmus Medisch Centrum (voorheen Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijzigt). Tijdens haar werk binnen Logopedie & Stottercentrum Zeeland staan therapie bij stotteren naast therapie bij taalstoornissen centraal. Zij geeft therapie en verzorgt ouderbegeleiding informatie/ begeleiding op scholen bij zowel stotteren als taalstoornissen.

Vanuit het Stottercentrum ontwikkelt zij mede de post-HBO cursussen voor logopedisten: Stotteren, Theorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij kinderen die stotteren; Stotteren, Theorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij jongeren en volwassenen; Stotteren, Theorie naar Therapie, verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, Onderzoek en therapie bij kinderen met een specifieke taalontwikkelinsstoornis.

Zij coacht tevens collega-logopedisten. Mies Bezemer is gastdocent bij de Europese specialisatie stotteren (ECSF, European Clinical Specialization in Fluency Disorders) en bij het CIOOS (Opleiding Specialisatie Stotteren in Antwerpen).

Mies is mede-auteur van het boek: ‘Stotteren, van theorie naar therapie’, een boek dat de landelijke NVLF-prijs, de Branco van Dantzigprijs, heeft gewonnen. Zij werkte mee aan de totstandkoming van de Richtlijn Stottteren die in Nederland sinds eind 2014 in werking is gesteld t.b.v. de therapie die bij stotteren gegeven dient te worden. Tevens heeft ze een aantal artikelen in verschillende bladen geschreven. Zij is contactpersoon voorlichting voor de regio Zeeland namens de Stottervereniging Demosthenes.

Mies is praktijkhouder van de vestiging Middelburg van Logopedie & Stottercentrum Zeeland

Telefoon:
06-22469206

Leonie Schipper

Leonie Schipper is in 2005 afgestudeerd als logopedist. Tijdens haar stage bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland is haar interesse gewekt voor stotteren.

Lees meer...

Tijdens haar afstuderen heeft zij zich verdiept in stotteren bij mensen met het syndroom van Down.
In 2005 is ze gaan werken binnen Logopedie en Stottercentrum Zeeland. In 2006-2007 heeft zij zich gespecialiseerd tot stottertherapeut bij het CIOOS in Antwerpen.

 

Leonie geeft naast stottertherapie ook therapie bij taalstoornissen, articulatiestoornissen en andere logopedische problemen. Zij doet onderzoek en geeft therapie. Daarnaast verzorgt zij ouderbegeleiding en begeleiding op scholen bij zowel stotteren als taalstoornissen.
Binnen deze vakgebieden blijft ze up-to-date door het volgen van studiedagen en cursussen.

Telefoon:
06-15346508

Michelle van Dixhoorn

Michelle van Dixhoorn is sinds juli 2011 allround logopedist.

Lees meer...

Zij heeft de opleiding Logopedie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam en in haar stages bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland, het Voortgezet Speciaal Onderwijs cluster 2 en een verpleeghuis werd haar keuze voor het vak meer dan bevestigd. In haar afstudeerproject stond diagnostiek van taalstoornissen bij kinderen centraal, in de vorm van het meewerken aan het normeringonderzoek voor een nieuwe taaltest.

Michelle heeft in de afgelopen jaren verschillende cursussen gevolgd, o.a. op het gebied van stotteren bij (jonge) kinderen en volwassenen. Daarnaast heeft zij zich verdiept in onderzoek en behandeling van verschillende taalaspecten bij taalontwikkelingsstoornissen en in logopedie bij ADHD/ADD. Naast het werken met kinderen heeft zij ook affiniteit met het werken met volwassenen en ouderen die problemen hebben met communiceren, bijvoorbeeld door een CVA (beroerte) of ander niet aangeboren hersenletsel.

Michelle werkt met veel enthousiasme bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland. Zij werkt op de locaties Goes en Middelburg. Zij verricht diagnostiek en geeft therapie op het gebied van o.a. taal, spraak, stotteren, afasie en dysartrie.

Telefoon:
06-57671381

Febe Meijer

Febe Meijer is sinds 2015 logopedist. Zij heeft de opleiding Logopedie in Rotterdam gevolgd en heeft tevens haar afstudeerstage bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland gelopen in Zierikzee.

Lees meer...

Haar afstudeeronderzoek stond in het teken van stotteren in combinatie met een taalontwikkelingsstoornis.

 

Verder heeft ze ervaring op gedaan tijdens andere stages in het cluster 2 en 3 onderwijs.

Inmiddels volgt zij post-HBO bijscholing, onder meer over stottertherapie, taaltherapie en fonologische stoornissen.

Febe werkt in Goes, Middelburg en Zierikzee. In de toekomst zal er nog meer nascholing plaats gaan vinden op het gebied van taal, spraak en stotteren.

Telefoon:
06-12665836

Irene Mens

Irene Mens is sinds 2017 logopedist. Zij heeft de opleiding Logopedie in Rotterdam gevold en heeft haar derdejaars stage bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland gelopen in Zierikzee. Daarnaast heeft zij stage gelopen op een school in het Speciaal Basis Onderwijs en haar afstudeerstage gedaan bij orthopedagogisch kinderdagcentrum de Cirkel in Goes.

Lees meer...

Het afstudeeronderzoek van Irene was gericht op ouderbegeleiding, een onderzoek naar de behoefte van ouders omtrent ondersteuning bij de communicatie van een kind met een verstandelijke beperking op een orthopedagogisch kinderdagcentrum.

Irene werkt in Middelburg en tijdelijk op de locaties Hansweert & S ’Gravenpolder, ter vervanging van Nicole die met zwangerschapsverlof is tot januari.

Telefoon:
06-14110742

Locatie Middelburg