Missie & Visie

WordleKernwaardenMissie
Logopedie & Stottercentrum Zeeland richt zich op het vergroten van de kwaliteit van communiceren in brede zin. Het streven is dat de communicatieproblemen zo gering mogelijk zijn en dat de ervaren communicatieproblemen de kwaliteit van leven van de cliënt zo min mogelijk zullen schaden.

Binnen het centrum werken verschillende logopedisten/ logopedisten-stottertherapeuten met ieder persoonlijke kwaliteiten naast gemeenschappelijke kwaliteiten. Hierdoor kan er zorg op maat geboden worden in verschillende opzichten, zowel op het gebied van stoornissen als op het gebied van benaderingswijze. Kenmerkend is dat iedere therapeut zijn eigen sterke kant kan inzetten in een benadering die op de door de cliënt ervaren problemen gericht is.

Kernwaarden hierbij zijn: enthousiasme, vriendelijkheid, openheid en bereidheid onderling van elkaar te leren en grenzen te verleggen. Juist hierdoor wordt optimale zorg binnen logopedie mogelijk.

Visie
Logopedisten verbonden aan Logopedie & Stottercentrum Zeeland bieden maatwerk op het gebied van therapie bij stotteren, taal- , stem- , spraak- , gehoor- en andere logopedische problemen. De logopedisten/ logopedisten-stottertherapeuten diagnosticeren en behandelen stoornissen op deze gebieden en de met deze stoornissen samenhangende beperkingen en participatie problemen, zoals het volgen van opleiding, werken en hobby’s)uitvoeren. Persoonlijke factoren (leeftijd, leefstijl) en externe factoren (gezin, school, werkomstandigheden) die daarop van invloed zijn krijgen aandacht binnen de behandeling. Hierdoor draagt de therapie bij tot het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënt.

In het handelen stellen de logopedisten de vraag van de cliënt centraal; brengen de wensen, mogelijkheden en verwachtingen van de cliënt zo goed mogelijk in beeld en bieden zorg aan, gericht op de mogelijkheden van de cliënt en in nauw overleg met de cliënt.

Bij de keuze van de zorg gaan de logopedisten uit van de principes van evidence based practice (EBP). Dit houdt in: gewetensvol, expliciet en oordeelkundig toepassen van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele cliënten in het behandelproces. Hierbij gaat het om de integratie van (eigen) klinische expertise, wensen, voorkeuren en verwachtingen van de cliënt, en het best beschikbare bewijs.

Logopedie & Stottercentrum Zeeland houdt zich behalve naast diagnostiek en behandeling ook bezig met voorlichting, preventie, coaching, onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

De therapeuten van Logopedie & Stottercentrum Zeeland
Uitgangspunt bij de samenwerking tussen de therapeuten van SCZ is de bereidheid een brede kijk te hebben op problematiek die cliënten bij aanmelding aangeven. Medewerkers van Logopedie & Stottercentrum Zeeland tonen zich bereid tot permanente (na)scholing, zowel nationaal als internationaal. Zij nemen kennis van nieuwe ontwikkelingen en volgen deze nauwgezet. Wanneer zij dit nodig achten worden nieuwe inzichten geïntegreerd in de huidige therapieën of worden nieuwe ontwikkelingen in therapieën vorm gegeven. Er is bereidheid met anderen uit het vakgebied informatie uit te wisselen en samen te werken. De interesse een brede visie te ontwikkelen en zich op het vakgebied te blijven ontwikkelen delen de medewerkers en bindt hen. Overleg met andere disciplines is vanzelfsprekend.

Alle medewerkers van Logopedie & Stottercentrum Zeeland zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister paramedici. www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Er is regelmatig organisatorisch en vakinhoudelijk overleg tussen alle therapeuten en nieuwe therapieën en cursussen worden vaak met meer therapeuten uitgevoerd. In alle praktijken wordt volgens dezelfde behandelprincipes gewerkt, iedere therapeut heeft zijn eigen unieke benaderingswijze. Alle medewerkers zijn aangesloten bij een kwaliteitskring.

U kunt de medewerkers altijd informatie vragen over recente ontwikkelingen die u vanuit het nieuws hoort of leest. Zij geven u, wanneer u dat wenst, uitleg en zoeken, zo nodig, voor of met u verder.

Beleidsplan en jaarverslag
Het beleidsplan en het jaarverslag van Logopedie & Stottercentrum Zeeland is op verzoek, en in overleg met een praktijkhouder, opvraagbaar.