Ouderbegeleiding

ouderbegeleidingOuders worden gedurende de therapie van hun kind steeds actief betrokken en begeleid door de therapeut. Het volgen voor de ouders van een ouderinformatie cyclus is, wanneer een kind voor stotteren komt, veelal aan de therapie gekoppeld. Ouders van jonge kinderen (2 -13 jaar), krijgen deze ouderinformatie allen aangeboden. Wanneer er behoefte aan is kan een ouderinformatie voor ouders van middelbare scholieren georganiseerd worden. In deze sessies wordt de ouders geleerd hoe stotteren is ontstaan en zich verder kan ontwikkelen, hoe zij het stotterend spreken van hun kind kunnen analyseren en hoe zij gunstig kunnen reageren op het stotterend spreken van hun kind en op reacties van de omgeving. Ook wordt er informatie gegeven over de inhoud van mogelijke ‘directe’ aanpak van stotteren in de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind en van het stotteren.

De ouders van kinderen met spraak- en taalproblemen , al of niet in relatie tot andere problematiek, worden binnen de therapie ook sterk betrokken.

Bij alle therapie is er de mogelijkheid, met hulp van video-interactie, begeleiding te krijgen.