Praktijkinformatie

Logopedie & Stottercentrum Zeeland kreeg per 1 juni 2016 een kwaliteitscertificaat, na een audit uitgevoerd door KIWA, partner for progress.

Voor algemene afspraken over onze praktijkvoering kunt u hier de folder praktijkinformatie downloaden.

Openingstijden en bereikbaarheid

Logopedie & Stottercentrum Zeeland is elke dag van de week in ieder geval geopend, van 8.30-17.00 uur. In overleg kunnen ook avondafspraken gemaakt worden. Behandeling vindt alleen plaats op afspraak. Zowel individuele therapie als groepstherapie behoort bij Logopedie & Stottercentrum Zeeland tot de mogelijkheden.

U kunt door middel van het bijgaande contactformulier contact met ons opnemen. Zie voor de adressen en bereikbaarheid per vestiging de nadere informatie per vestiging. (Goes, Hansweert, Middelburg, Zierikzee, ‘s- Gravenpolder)

Wilt u zich aanmelden voor therapie, vul dan het contactformulier in of bel tijdens kantooruren op maandag tot en met donderdag naar: 06- 53 85 61 64.

Verzekeringen

Logopedie & Stottercentrum Zeeland heeft contracten met de meest voorkomende verzekeringen. Logopedie, en ook logopedie-stottertherapie, wordt binnen de basisverzekering vergoed.

Logopedie in directe toegankelijkheid wordt niet door iedere verzekering geaccepteerd. Wij hebben daarom besloten voorlopig met een verwijzing te werken. Mochten meer verzekeringen de directe toegankelijkheid gaan vergoeden dan zullen wij daar uiteraard in meegaan. Vooralsnog dient u bij een eerste bezoek een geldige verwijzing van uw huisarts of andere verwijzer te kunnen overleggen naast verzekeringsgegevens (pasje) en identiteitspapieren.

ill Foto buitenzijde praktijkfolderBehandelovereenkomst en Toestemmings- en Verklaringsformulier

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage dossier. Om aan deze eisen te voldoen is bijgaande toestemmings- en verklaringsformulier opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de doelen van therapie en de werkwijze binnen de afgesproeken behandeling. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

In het toestemmings- en verklaringsformulier geeft de cliënt toestemming voor het verrrichten van een logopedisch onderzoek en voor de behandeling. Daarnaast ondertekent de cliënt ook een toestemmingsverklaring voor informatieverstrekking van en aan derden. Als de verwijzer een huisarts, specialist of een tandarts betreft, mag het contact tussen de deze verwijzer en de logopedist als een vanzelfsprekendheid worden beschouwd. Voor het versturen van verslagen hoeft er geen uitdrukkelijke toestemming van de cliënt te zijn. Voor het doorgeven van informatie over de cliënt aan derden (leerkrachten, interne begeleiders van de school en hulpverleners) is wel toestemming nodig van de cliént.

Cliënten wordt ook gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van audio- en video-opnames die tijdens de behandelingsperiode worden gemaakt. Deze opnames of fragmenten ervan worden uitsluitend gebruikt t.b.v de eigen therapie en voor onderwijsdoeleinden en blijven in handen van Logopedie & Stottercentrum Zeeland.

Logopedie waarneming

In geval van vakantie of van afwezigheid van de therapeut (langer dan 3 weken) hebben de therapeuten onderling afspraken gemaakt elkaar te vervangen. In onderling overleg met de cliënten zal, indien gewenst, voor waarneming gezorgd worden. Uiteraard wordt er gestreefd naar waarneming in dezelfde vestiging.

Klantervaringsonderzoek (KEO)

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze logopediepraktijk en onze logopedist(en). Daarom neemt onze praktijk sinds midden 2015 deel aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualiview onderdeel van Qualizorg BV. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en volledig anoniem. Wij stellen uw deelname in het belang van verbeteren van onze zorgverlening natuurlijk erg op prijs. Graag vragen wij u om deel te nemen aan dit onderzoek. Uw toestemming wordt gegeven bij ondertekening van het Toestemmings en Verklaringsformulier

Onze praktijk krijgt van Qualiview jaarlijks een beoordeling doorgestuurd.

Beoordeling door Qualiview 2015

Wat te doen bij klachten?

Logopedie & Stottercentrum Zeeland is aangesloten bij een klachtencommissie voor cliënten. Bij klachten kunt u via onderstaande links een beroep doen op de Landelijke klachtencommissie Logopedie in de eerste lijn.

Patiëntenklachtrecht en beroepscode

Klachtenfolder

Verkorte betalingsvoorwaarden SCZ