Praktische Pragmatiek, cursus

logo5Februari 2016: Praktische Pragmatiek, cursus van 2 dagen, geaccrediteerd

Deze cursus werd eerder gewaardeerd met een ruime 8 tot 9!

In de logopedische praktijk staat het onderkennen van problemen in de ontwikkeling van de pragmatiek bij kinderen in de belangstelling. Problemen in de communicatieve functies, in de conversatievaardigheden en in de verhaalopbouw kunnen in kaart worden gebracht.

In deze praktische cursus worden voor de genoemde drie deelaspecten binnen de pragmatiek oefeningen aangeboden, toegelicht en geoefend, zodat de logopedist deze direct kan toepassen in de praktijk.

Inhoud:
Na een korte theoretische inleiding worden oefeningen voor communicatieve functies, conversatievaardigheden en verhaalopbouw uitgelegd en geoefend. De deelnemers worden aangemoedigd zelf variaties op de oefeningen te ontwikkelen.

Doel:
De deelnemer heeft inzicht in de pragmatische aspecten van de communicatie, herkennen problemen op het gebied van de pragmatiek en kunnen oefeningen aanbieden om pragmatische vaardigheden te optimaliseren. Variaties van oefeningen en suggesties voor de thuis- en schoolsituatie krijgen aandacht.

Doelgroep:
Deze cursus is gericht op logopedisten die werken met kinderen met taal-(ontwikkelings)stoornissen.

Docenten:
De cursus wordt gegeven door twee seniortherapeuten van Stottercentrum Zeeland en Maatschap Logopedie. Beiden zijn logopedist- en tevens stottertherapeut. Ter info www.stottercentrumzeeland.nl.

Methodiek:
De cursus wordt aangeboden in een hoorcollege en in werken in groepjes bij de praktische uitvoering. Er wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van filmmateriaal.

Kwaliteitsregister:
Deze cursus bedraagt 17 SBU. Deze zijn verdeeld over twee lesdagen van 7 uur en 6 uur zelfstudie. Accreditatie is verleend.

Een certificaat op naam wordt uitgereikt. Criteria hiervoor zijn dat u beide cursusdata present bent geweest en aan de zelfstudie voldaan is.

Na afloop van de cursus vindt een schriftelijke evaluatie plaats.

Deelnemersaantal: maximaal aantal is gesteld op 20.

Kosten:
De kosten bedragen €385,- per deelnemer (prijs voorjaar 2016). Na aanmelding per mail volgt een bevestiging met nadere informatie. Bij een cursus op locatie: prijs nader overeen te komen.

In deze prijs is inbegrepen koffie of thee gedurende de dag, een lunch tussen de middag en een frisdrank ‘s middags. Eventuele dieetwensen graag ruim van te voren aangeven.

Cursuslocatie:
De cursus vindt in Zeeland plaats op een nader bekend te maken locatie of op uitnodiging op lovatie.

Data:
Aanmelding: per mail, naar estervanmeurs@gmail.com . Na aanmelding ontvangt men een bevestiging. Nadere gegevens omtrent de voorbereiding volgen ruim vooraf aan de cursus.

Mogelijke docenten:

Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie , werkte voorheen als stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’( Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010), M.Bezemer, J.Bouwen, C.Winkelman, uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46902165.

Momenteel is zij werkzaam als logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland. Zij schrijft regelmatig over stotteren in verschillende tijdschriften en neemt deel als docent en mentor/ stageverlener aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders. Zij is gastdocent aan de opleiding Logopedie Rotterdam en aan het CIOOS ( specialisatie stottertherapie) te Antwerpen.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, werkt als logopedist-stottertherapeut binnen het Stottercentrum. Riet werkt tevens als ambulant begeleider bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant. En het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes, ISBN 978 90 77822 40 1. Bij Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en is nu al lange tijd werkzaam als stottertherapeut binnen het Stottercentrum Zeeland waar zij tevens veel stageaires begeleidt. Zij is lid van de werkveldcommissie aan de opleiding logopedie te Rotterdam.

Naast bijscholing op het gebied van taal verzorgt Stottercentrum Zeeland ook post-HBO op het gebied van stottertherapie, zie: www.stottercentrumzeeland.nl