Preverbale logopedie

ill preverbale logopedieDe behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd. Vaak is er een medische reden aan te wijzen waarom het het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen zo’n probleem is, bv problemen die het kind heeft bij het zelf eten en drinken na langdurige sondevoeding. Niet altijd is een reden voor deze problematiek aanwijsbaar. Wanneer een kind vanaf het begin van zijn leven kampt met voedingsproblemen heeft hij wellicht al in het ziekenhuis preverbale logopedie gehad en hebben de ouders adviezen hieromtrent gekregen. De logopedist in de logopediepraktijk kan, evt in overleg met de huisarts/ specialist, de behandeling voortzetten.

Veel informatie vindt u op de website: www.prelogopedie.nl

Preverbale logopedie verloopt via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Een goede ontwikkeling in deze preverbale periode is ook van belang ivm de beginnende communicatieve ontwikkeling van het kind (spraak- en/of taalproblemen bij kinderen).

Binnen Logopedie & Stottercentrum Zeeland is preverbale logopedie één van de therapeutische mogelijkheden.