Second opinion

second-opinionHet kan voorkomen dat iemand bij een andere logopedist in therapie is en dat er behoefte bestaat aan een tweede mening over de diagnostiek of over de therapie-aanpak. Een dergelijke ‘second opinion‘ is binnen Logopedie & Stottercentrum Zeeland mogelijk.

Na een onderzoek kan, al of niet samen met de behandelend logopedist, van gedachten gewisseld worden over de gekozen werkwijze. Coaching van de behandelend therapeut behoort tot de mogelijkheden