Slechthorendheid

ill SHWanneer iemand slechthorend is zal dit in meer of mindere mate invloed hebben op de communicatie. Afhankelijk van de ernst van de slechthorendheid hoort een kind of de volwassene (delen van) de spraak om hem heen niet of onvoldoende. Het kan zijn dat bepaalde klanken niet goed gehoord worden waardoor de betekenis van sommige woorden verloren gaat. Wanneer sommige woorden niet goed begrepen worden zullen ook zinnen steeds lastiger worden om te begrijpen. Een kind dat slecht hoort kan taalbegripsproblemen krijgen en daarnaast moeite hebben met het (uit)spreken zelf. Kinderen leren spreken mede omdat ze zichzelf horen en de spraak steeds bijsturen tot steeds duidelijker woorden. Spraak- en taalontwikkelingsproblemen kunnen ook problemen geven in het latere lezen, het leren van allerlei schoolvakken enz.

De algehele communicatie kan verstoord worden met mogelijke gevolgen voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de bijgaande folder van het Vumc.

Download / lees: Folder VUmc: Jonge kinderen en gehoorverlies.