Stotteren bij jongeren en volwassenen

ill stotteren volwassenStotteren is niet vloeiend spreken. Hierbij kunnen woorden, lettergrepen en klanken herhaald of verlengd worden, soms resulterend in blokkades, de persoon die stottert lijkt vast te zitten op klanken en woorden. Hoe stotteren ontstaat en hoe het zich ontwikkelt wordt beschreven in het informatieve stukje over stotteren bij kinderen op deze site.

 

 

Wanneer het stotteren zich ontwikkelt kunnen er geleidelijk extra geluiden of vervormde klanken hoorbaar zijn tijdens het spreken of er worden extra bewegingen gemaakt met bijvoorbeeld het gezicht, het hoofd, de handen of andere delen van het lichaam. Iemand die stottert heeft hier vaak last van en zal in dat geval misschien allerlei manieren ontwikkelen om het stotteren minder opvallend te laten zijn. Dit kan hij doen door bijvoorbeeld andere woorden te gebruiken of door de zin te veranderen. Als iemand echt niet durft te laten merken dat hij stottert zal hij of zij misschien het spreken uitstellen, uit de weg gaan of zelfs z’n mond houden. Zwijgen is een ernstige vorm van stotteren …. en valt bij velen niet op. Het is kenmerkend dat ieder weer op zijn eigen manier stottert.

Behalve de ‘buitenkant’ van het stotteren, hetgeen we zien en horen, kunnen we daarom ook zeggen dat stotteren een ‘binnenkant’ heeft. Wat denkt iemand tijdens het stotteren? Ziet hij nog mogelijkheden of alleen maar onmogelijkheden? Hoe voelt hij zich? Vaak zijn er gevoelens van angst en schaamte ontstaan of er is sprake van frustratie wanneer iemand niet kan zeggen wat hij wil. Deze gevoelens kunnen vergezeld gaan van lichamelijke reacties, zoals hartkloppingen, klamme handen,spierspanningen en dergelijk. De ‘binnenkant’ van het stotteren is niet altijd merkbaar voor een luisteraar maar heeft wel invloed op de mate van stotteren en op de mate waarin iemand het stotteren ervaart als een beperking in het zich uiten in het dagelijks leven. Omgekeerd kan de mate van stotteren weer invloed hebben op de gedachten en gevoelens van de betrokkene.

componentenmodelGeleidelijk kunnen, met het ouder worden, de problemen zich opstapelen. De luisteraar kan ook invloed hebben op de ernst van stotteren. Als de luisteraar wat ongeduldiger is, bijvoorbeeld omdat hij weinig tijd of aandacht heeft, is er een kans dat het stotteren makkelijk opgeroepen wordt. De wisselwerking tussen de persoon die stottert en de personen die luisteren lijkt een steeds belangrijker rol te gaan spelen, soms met grote gevolgen in het dagelijks leven.

Ieder jaar wordt er op 22 oktober wereldwijd aandacht gegeven aan stotteren. Deze dag, de ‘International Stuttering Awareness Day’ (ISAD) gaat ook in Nederland niet ongemerkt voorbij.

Mark en Zainab leggen uit hoe zij het stotteren nu ervaren.

Bekijk: Video Mark

Bekijk: Video Zainab