‘Stotteren, van theorie naar therapie’. Onderzoek en behandeling bij kinderen

logo5

‘Stotteren, van theorie naar therapie’. Onderzoek en behandeling bij kinderen, 3-daagse cursus, accreditatie is eerder verkregen en weer aangevraagd

Deze cursus is eerder gewaardeerd met een 8 tot ruim 9!

Iedere logopedist werkend  in een all-round praktijk, kinderdagverblijf of school, krijgt wel eens stotterende kinderen aangemeld. Veel logopedisten sturen deze cliënten onmiddellijk door  naar de gespecialiseerde stottertherapeuten. Is dit altijd noodzakelijk?  Door de jaren heen blijkt de onzekerheid van de logopedist zelf vaak een struikelblok bij het geven van stottertherapie. Dat is jammer want de mogelijkheden ook deze groep cliënten binnen een reguliere logopediepraktijk te begeleiden worden dan onvoldoende benut.  Problemen rond stotteren kunnen bij iedere cliënt ingewikkeld zijn en zijn zeker heel divers. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘één altijd en voor iedere cliënt werkende methode’. Stottertherapie is maatwerk. Binnen Stottercentrum Zeeland is jarenlang ervaring opgedaan  en wordt er gekozen bij de opbouw van een therapie eclectisch te werk te gaan. De basis hierbij wordt gevormd door het Erasmus 4-Componentenmodel bij schoolkinderen en door een bewerking van de werkwijze van Starkweather  (Demands & Capacities benadering) voor jonge kinderen. Verschillende recente ontwikkelingen worden verwerkt in deze cursus. Binnen de Richtlijn Stotteren (2014) wordt  ook de methode volgens Lidcombe besproken. In deze cursus is aandacht voor de vraag welke therapie wellicht het best geïndiceerd is bij een kind. Wat kunnen we verantwoorden binnen de huidige therapiemogelijkheden op grond van de ‘evidence’ waarover we inmiddels beschikken.

Twee (senior) logopedisten-stottertherapeuten van Stottercentrum Zeeland, zie: www.stottercentrumzeeland.nl , verzorgen deze cursus. De cursus is gebaseerd op de jongste inzichten rond stotteren en therapie. Er wordt gewerkt op basis van het boek: ‘Stotteren, van theorie naar therapie’, Bezemer, Bouwen, Winkelman, 2e herziene druk, 2010.
De cursus  wordt doorspekt met vele praktische voorbeelden op video en uitwerkingen uit ruime eigen ervaringen.  In deze cursus worden praktische handreikingen gegeven om onderzoek te doen naar het stotteren waarbij gebruik gemaakt wordt van toegankelijke middelen. Er wordt een behandelplan opgesteld en met vele video-opnames worden therapieaspecten verduidelijkt. Eigen casuïstiek van de cursisten zal zoveel mogelijk worden geïntegreerd in het programma.

De door de NVLF geaccordeerde ‘Richtlijn Stotteren’ wordt binnen de te behandelen therapievormen gehanteerd.   De vraag wanneer doorverwijzing naar een gespecialiseerde therapeut noodzakelijk is en/of hiermee samen te werken is, zal zeker aan de orde komen.

Doel:
Na afloop kan de cursist een antwoord geven op de volgende vragen:
• Welke stotterverschijnselen zijn te herkennen?
• Hoe kan de logopedist een stotterdiagnostisch onderzoek verrichten, gebruikmakend van toegankelijke onderzoeksmiddelen?
• Hoe zet een logopedist een behandelplan op?
• Hoe voert een logopedist de therapie uit?
• Hoe kunnen ouders, leerkrachten, begeleiders uit de directe omgeving van het kind geïnformeerd dan wel ingeschakeld worden?
• Wanneer zal een gespecialiseerde therapeut moeten worden geconsulteerd en zijn er mogelijkheden met deze therapeut samen de therapie te realiseren?
• Wanneer is doorverwijzing naar een specialist/andere discipline  te verkiezen?

Bestemd voor: Logopedisten die werken met jonge kinderen en kinderen tot en met de basisschoolleeftijd.

Methodiek Workshop met video-ondersteuning, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek.

Kwaliteitsregister: Accreditatie aangevraagd voor 30 punten.

Groepsgrootte:  Minimaal 12,  maximaal 20 deelnemers.

Data 3 dagen., 31oktober , 1  en 24 november 2017, van 9.30- 17.00 uur

Plaats: wordt nader bekend gemaakt, zal vermoedelijk in Goes zijn. (Op uitnodiging komen wij op locatie)

Kosten: 595 euro (prijs 2017) , inclusief koffie, thee, lunch en extra  cursusmateriaal.

Docenten: 2 senior therapeuten van Stottercentrum Zeeland

Heb je interesse?

Aanmelden:  vóór 1 oktober 2017  bij  stottercentrumzeeland@gmail.com . Bij voldoende aanmeldingen krijgt men zo spoedig mogelijk een bericht van bevestiging. 3 Weken voor aanvang van de cursus krijgt men bericht m.b.t. de voorbereiding  vooraf.

Vervolgtraining?    Voorheen hadden  cursisten aangegeven zich meer te willen bekwamen op het gebied van verbaalmotorische training binnen stottertherapie, dus werken binnen de spraak/taalcomponent van het stotteren,. We organiseerden toen een vervolgtraining die goed ontvangen werd.  Ook nu hebben wij  het plan een  ‘vervolg’-training te plannen als daar behoefte aan is.  Wij bevelen deze training sterk aan.  Deelname aan déze training is uitsluitend mogelijk wanneer men een éérste training op het gebied van stottertherapie bij ons centrum heeft gevolgd, zie aankondiging elders en op onze website. 

Mogelijke docenten:

Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie , werkte voorheen als stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’( Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010), M.Bezemer, J.Bouwen, C.Winkelman, uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46902165. Momenteel is zij werkzaam als logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland.  Zij schrijft regelmatig over stotteren in verschillende tijdschriften en neemt deel als docent en mentor/ stageverlener aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders. Zij is gastdocent aan de opleiding Logopedie Rotterdam en aan het CIOOS ( specialisatie stottertherapie) te Antwerpen.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, werkt als logopedist-stottertherapeut binnen het  Stottercentrum. Riet werkt tevens als ambulant begeleider bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant. En het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes,  ISBN 978 90 77822 40 1.  Bij  Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen.

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en is nu al lange tijd werkzaam als stottertherapeut binnen het Stottercentrum Zeeland waar zij tevens veel stageaires begeleidt. Zij is lid van de werkveldcommissie aan de opleiding logopedie te Rotterdam.

Naast bijscholing op het gebied van stotteren verzorgt Stottercentrum Zeeland ook post-HBO op het gebied van taalstoornissen/therapie. zie: www.stottercentrumzeeland.nl