Stotteren, van Theorie naar Therapie , onderzoek en behandeling

 

Stotteren, van Theorie naar Therapie , onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen, cursus van 3 dagen, geaccrediteerd.

Deze cursus werd eerder gewaardeerd met een 8 tot ruim 9!

Iedere logopedist werkend in een all-round praktijk krijgt wel eens stotterende cliënten aangemeld. Veel logopedisten sturen deze cliënten onmiddellijk door naar de gespecialiseerde stottertherapeuten. Is dit altijd noodzakelijk? Door de jaren heen blijkt de onzekerheid van de logopedist zelf vaak een struikelblok bij het geven van therapie aan jongeren en volwassenen die stotteren. Dat is jammer want de mogelijkheden ook deze groep cliënten binnen een reguliere logopediepraktijk te begeleiden worden dan onvoldoende benut. Problemen rond stotteren zijn bij iedere cliënt ingewikkeld en heel divers. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘Eén therapie die voor iedere cliënt geschikt is’. Stottertherapie is maatwerk. Daarom kiest Stottercentrum Zeeland/ Nascholing Logopedie Zeeland ervoor bij de opbouw van een therapie eclectisch te werk te gaan. De basis hierbij wordt gevormd door het Erasmus 4-Componentenmodel. De cursus is gebaseerd op de jongste inzichten rond stotteren en therapie. Er wordt gewerkt op basis van het boek: Stotteren, van theorie naar therapie’, Bezemer, Bouwen, Winkelman, 2e herziene druk, herziening, 2010, 2018 in druk. Door de jaren heen is deze werkwijze verrijkt met nieuwe inzichten uit wereldwijde ontwikkelingen, bij voorbeeld ACT ( Acceptance en Commitment Therapy). De cursus wordt doorspekt met vele praktische voorbeelden, ook op film, en uitwerkingen uit ruime eigen ervaringen. In deze cursus worden praktische handreikingen gegeven om onderzoek te doen naar het stotteren waarbij gebruik gemaakt wordt van toegankelijke middelen. Er wordt een behandelplan opgesteld en met vele filmopnames worden therapieaspecten verduidelijkt. Eigen casuïstiek van de cursisten kan, indien gewenst, worden geïntegreerd in het programma. De door de NVLF aanvaarde Richtlijn Stotteren ( 2014) , wordt verwerkt in de inhoud van deze cursus. De vraag wanneer doorverwijzing naar een gespecialiseerde therapeut noodzakelijk is zal zeker aan de orde komen.

Doel:
Na afloop kan de cursist een antwoord geven op de volgende vragen:
· Welke stotterverschijnselen zijn te herkennen?
· Hoe kan de logopedist een stotterdiagnostisch onderzoek verrichten, gebruikmakend van toegankelijke onderzoeksmiddelen?
· Hoe zet een logopedist een behandelplan op?
· Hoe voert een logopedist de therapie uit?
· Hoe kunnen belangrijke mensen in de directe omgeving van de cliënt geïnformeerd dan wel ingeschakeld worden?
· Wanneer zal een gespecialiseerde therapeut moeten worden geconsulteerd en zijn er mogelijkheden met deze therapeut samen de
therapie te realiseren?
· Wanneer is doorverwijzing naar een specialist/andere discipline te verkiezen?
Binnen de cursus wordt volgens de ‘Richtlijn Stotteren’ gewerkt.

Bestemd voor: Logopedisten die werken met jongeren en volwassenen.

Methodiek
Workshop met video-ondersteuning, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek. 4 Weken voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers informatie over vooraf te bestuderen literatuur. Deze cursus is geaccrediteerd voor 30 punten.

Groepsgrootte: Maximaal 20 deelnemers

Data: 13 en 14 september + 3 oktober 2018, van 9.30- 17.00 uur

Locatie: Zeeland, exacte locatie volgt later. Op uitnodiging komen wij ‘op locatie’.

Aanmelding mogelijk: nascholinglogopediezeeland@gmail.com Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Zodra bekend is of de cursus definitief doorgaat wordt u hierover vanzelfsprekend geïnformeerd.

Kosten 625 euro inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek).
Wanneer de cursus ‘op locatie’ wordt gegeven, wordt de prijs nader overeen gekomen.

Vervolgtraining?
Omdat eerdere cursisten hadden aangegeven zich meer te willen bekwamen op het gebied van verbale therapie binnen stottertherapie hebben wij eerder een ‘vervolg’-training gepland die enthousiast ontvangen werd. Wij bevelen deze training sterk aan. Deelname aan déze training is uitsluitend mogelijk wanneer men een éérste training op het gebied van stottertherapie bij nascholing logopedie Zeeland heeft gevolgd, zie aankondiging elders en op onze website.

Mogelijke docenten:

Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie , werkte als senior-stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’( Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010/ 2018), M.Bezemer, J.Bouwen, C.Winkelman, uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46902165. Zijwerkte bijna 30 jaar als logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland. Zij schrijft regelmatig over stotteren in verschillende tijdschriften en neemt deel als docent en mentor/ stageverlener aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, werkte als senior logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum zeeland. Riet werkt tevens als ambulant begeleider bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant. En het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes, ISBN 978 90 77822 40 1. Bij Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en is ruim twintig jaar werkzaam als senior logopedist- stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland waar zij tevens veel stagiaires begeleidt.

Naast bijscholing op het gebied van stotteren verzorgt Nascholing Logopedie Zeeland ook post-HBO op het gebied van taalstoornissen/therapie. Bij voldoende animo, werzorgen wij cursussen ook op locatie . Neem hiervoor contact op met Stottercentrum Zeeland/Nascholing logopedie Zeeland: nascholinglogopediezeeland@gmail.com

logo5