Stottertherapie

stotterStottertherapie bij jonge kinderen
Bij ongerustheid is het verstandig snel hulp te zoeken. Twijfelt u nog dan kunt u zelf de Screenings Lijst Stotteren (SLS) hier downloaden en invullen. Wanneer u een afspraak maakt op ons centrum zal een logopedist/logopedist-stottertherapeut in een onderzoek nagaan of het bij uw kind om ‘normaal niet-vloeiend spreken’ gaat of om beginnend stotteren. De therapeut kijkt of er bij dit kind een verhoogd risico is te gaan stotteren, bijvoorbeeld als stotteren in de familie voorkomt. De therapeut bepaalt in welk stadium het stotteren van het kind zich bevindt en welke factoren bij dit kind het stotteren kunnen uitlokken of versterken, in welke mate en op welke wijze hij er zelf last van ondervindt en hoe er op het stotteren gereageerd wordt. Na een onderzoek kan in een adviesgesprek met de ouders besloten worden of begeleiding op zijn plaats is of niet. Hoe langer er bij aanwezige risicofactoren gewacht wordt, hoe meer kans het kind loopt chronisch te gaan stotteren.

Stottertherapie bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen
Als iemand stottert en zich zorgen maakt of er last van heeft kan hij het best snel hulp vragen. Hulp die men krijgen kan is er niet alleen voor jonge kinderen. Laat een logopedist of stottertherapeut een onderzoek doen. Natuurlijk zal men, wanneer de problemen zich minder hebben opgestapeld, op een andere manier met therapie beginnen dan wanneer het hele doen en laten van de persoon in belangrijke mate door het stotteren bepaald wordt. Stottertherapie is anders georganiseerd op verschillende leeftijden en ziet er ook anders uit afhankelijk van de fase van de ontwikkeling van het stotterprobleem. Stottertherapie zal daarom op verschillende probleemgebieden gericht moet zijn. Er bestaat niet één therapie die voor iedereen geschikt is. Stottertherapie moet ‘op maat’ gegeven worden. Bij iedere cliënt zal de problematiek rond de stotterende spraak zelf (de buitenkant van het probleem) naast de problemen die zich voordoen in de gedachten, de gevoelens en de interactie met de omgeving (de innerlijke en de sociale problemen) in kaart gebracht worden. Een therapieplan wordt ‘op maat’ gemaakt en met de persoon (en mogelijk de ouders) besproken waarna daadwerkelijk de therapie kan beginnen. .

Voor meer informatie over stottertherapie binnen Logopedie en Stottercentrum Zeeland kunt u op deze site verder lezen bij de rubriek: therapie

Logopedie & Stottercentrum Zeeland werkt volgens de in 2014 vastgestelde Richtlijn Stotteren bij Kinderen, Adolescenten en Volwassenen.

Zie voor verdere informatie ook
Download / lees: Patiëntenversie Richtlijn stotteren
Download / lees: Screenings lijst stotteren

Hoe reageren op stotteren / miss montreal bij spreekbeurt

Tips bij communiceren met stotterend kind