Taaltherapie bij kinderen

kinderenBij een vermoeden van spraak- en taalproblemen wordt de gehele (spraak)ontwikkeling bekeken en door middel van onderzoek vergeleken met het gemiddelde kind.

Vele vaardigheden hebben invloed op elkaar. De ontwikkeling van spraakklanken en de ontwikkeling van de zinsbouw gaan bijvoorbeeld meestal hand in hand: een ‘slechte uitspraak’ terwijl het kind in het tweewoordstadium verkeert hoeft geen afwijking te zijn maar kan duiden op een vertraagde ontwikkeling.

  • Bij problemen in de taalinhoud begrijpt en/of gebruikt het kind onvoldoende woorden ( hij begrijpt de ander niet; alle dieren worden ‘poes’ genoemd). Hij legt onvoldoende verbanden tussen de verschillende begrippen (hij begrijpt de opdrachtjes niet of kijkt bij een ander wat hij moet doen; reageert op, of gebruikt vooral gebaren)
  • Problemen in de taalvorm merkt men op omdat het kind te weinig verschillende woorden gebruikt (b.v. geen of te weinig werkwoorden), de woorden verkeerd verbuigt of vervoegt of niet juist combineert tot zinnen (te korte of afwijkende zinspatronen), de te verwachte spraakklanken (nog) niet of niet in de goede volgorde vormt (slechte verstaanbaarheid).
  • Problemen in het taalgebruik herkent men wanneer de taalinhoud en de taalvorm die nodig zijn om de taal te gebruiken als communicatiemiddel afwijkend begrepen en gebruikt worden. Het kind is onvoldoende in staat om te letten op zijn beurt tijdens het luisteren en praten, hij reageert inhoudelijk niet goed op de ander, houdt onvoldoende rekening met (voorkennis van) de ander, start of beëindigt de conversatie onjuist of niet, vraagt niet om informatie, vertelt weinig, het kind verwoordt emoties en gedachten niet leeftijdsadequaat en/of kijkt de ander niet aan. De intonatie, mimiek en lichaamshouding lijken afwijkend van de boodschap.

Een logopedist zal na een breed taalonderzoek de ouders informeren over de uitkomsten waarna een therapieplan ‘op maat’ wordt besproken en gepland.