Verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen

logo5

Vervolgcursus Stotteren van Theorie naar Therapie: verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, cursus Deze cursus is geaccrediteerd en werd gewaardeerd met een bijna 9!

Veel logopedisten die eerder bij Stottercentrum Zeeland een cursus ‘Stotteren, van theorie naar therapie, onderzoek en behandeling bij kinderen en/of onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen hebben gevolgd, hebben ons gevraagd op het gebied van de verbaalmotorische training een vervolgtraining te organiseren. De bovengenoemde cursussen werden zeer goed ontvangen en beoordeeld met cijfers van een 8 tot ruim een 9.

Wij komen graag aan deze vraag tegemoet.

Inhoud van de cursus ‘Verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen’:

Problemen rond stotteren zijn bij iedere cliënt ingewikkeld en heel divers. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘Eén therapie die voor iedere cliënt geschikt is’. Stottertherapie is maatwerk. Daarom kiest Sottercentrum Zeeland ervoor bij de opbouw van een therapie eclectisch te werk te gaan. De basis hierbij wordt gevormd door het Erasmus 4-Componentenmodel. Deze cursus is gebaseerd op de jongste inzichten rond stotteren en therapie. Er wordt gewerkt op basis van het boek: Stotteren, van theorie naar therapie’, Bezemer, Bouwen, Winkelman, 2e herziene druk, 2010. Door de jaren heen is deze werkwijze verrijkt met nieuwe inzichten uit wereldwijde ontwikkelingen, bij voorbeeld ACT ( Acceptance en Commitment Therapy). De cursus wordt doorspekt met vele praktische voorbeelden en uitwerkingen ruime ervaringen van de cursusleiders, stottertherapeuten. In een eerdere cursus heeft de cursist geleerd om onderzoek te doen naar het stotteren en een behandelplan op te stellen. Een start van de therapie kan inmiddels worden gemaakt.

In déze cursus bieden we verdieping en oefening m.b.t. de verbaalmotorische component van het stotterprobleem. Vele technieken worden besproken en beoordeeld op indicatie bij verschillende stotterproblemen. Wanneer is een cliënt ‘klaar’ om over te gaan naar een verbaalmotorische training en een dergelijke training nodig heeft of wenst, welke technieken kunnen dan worden gebruikt, welke techniek is geschikt voor wie. Hoe worden verschillende technieken getraind en hoe is de begeleiding m.b.t. de toepassing van het geleerde. Welke valkuilen zijn hierbij te verwachten. Met vele film-opnames worden therapieaspecten binnen deze component verduidelijkt. Casuïstiek van de cursisten kan, indien gewenst, worden geïntegreerd in het programma. Er wordt gestreefd naar ‘live’ werken met cliënten.

Binnen de cursus wordt gewerkt volgens de ‘Richtlijn Stotteren’ die inmiddels binnen de NVLF erkend is en door therapeuten gehanteerd moet worden.

Methodiek: Cursus met video-ondersteuning, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek. Er wordt zo mogelijk met cliënten zelf gewerkt. 3 Weken voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers informatie over vooraf te bestuderen literatuur.

Data: 12en 13 januari 2017, 9.30- 17.00 uur

Plaats: Goes of Middelburg, nadere locatie volgt en zal makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Op uitnodiging komen wij op locatie.

Voor wie: logopedisten die deze cursus willen volgen moeten eerder een door ons gegeven cursus ‘Stotteren, van theorie naar therapie, onderzoek en behandeling bij kinderen en/of onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen hebben gevolgd (zie info hierna).

Maximaal aantal deelnemers: 20.

Kwaliteitsregister: accreditatie is verleend voor 22 punten

Kosten: 385 euro (prijs voorjaar 2016), inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek). Prijs op locatie wordt nader overeen gekomen. Docenten: 2 therapeuten van Stottercentrum Zeeland. stottercentrumzeeland@gmail.com Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging. Zodra bekend is of de cursus definitief doorgaat wordt u hierover vanzelfsprekend geïnformeerd

N.B.

Mocht je interesse hebben en bovenstaande eerdere cursussen nog niet hebben kunnen volgen, geef je dan alsnog op voor de cursus ‘Stotteren, van Theorie naar Therapie, onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen’ of ‘onderzoek en behandeling bij kinderen’. De hiergenoemde vervolgtraining kan darna een optie zijn.

Mogelijke docenten:
Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie , werkte voorheen als stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’( Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010), M.Bezemer, J.Bouwen, C.Winkelman, uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46902165. Momenteel is zij werkzaam als logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland. Zij schrijft regelmatig over stotteren in verschillende tijdschriften en neemt deel als docent en mentor/ stageverlener aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders. Zij is gastdocent aan de opleiding Logopedie Rotterdam en aan het CIOOS ( specialisatie stottertherapie) te Antwerpen.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, werkt als logopedist-stottertherapeut binnen het Stottercentrum. Riet werkt tevens als ambulant begeleider bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant. En het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes, ISBN 978 90 77822 40 1. Bij Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en is nu al lange tijd werkzaam als stottertherapeut binnen het Stottercentrum Zeeland waar zij tevens veel stageaires begeleidt. Zij is lid van de werkveldcommissie aan de opleiding logopedie te Rotterdam.

Naast bijscholing op het gebied van stotteren verzorgt Stottercentrum Zeeland ook post-HBO op het gebied van taalstoornissen/therapie. Stottercentrum Zeeland verzorgt , bij voldoende animo, haar cursussen ook op locatie . Neem hiervoor contact op met Stottercentrum Zeeland: stottercentrumzeeland@gmail.com