Verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen

Vervolgcursus Stotteren van Theorie naar Therapie: verbale therapie bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, cursus.
Deze cursus is geaccrediteerd en werd gewaardeerd met een bijna 9!

Veel logopedisten die eerder bij Stottercentrum Zeeland/ Nascholing Logopedie Zeeland een cursus ‘Stotteren, van theorie naar therapie, onderzoek en behandeling bij kinderen en/of – onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen hebben gevolgd, hebben ons gevraagd op het gebied van de verbale Therapie een vervolgtraining te organiseren. De bovengenoemde cursussen werden zeer goed ontvangen en beoordeeld met cijfers van een 8 tot ruim een 9.
Wij komen graag aan deze vraag tegemoet.

Inhoud van de cursus ‘Verbale therapie bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen’:

Problemen rond stotteren zijn bij iedere cliënt ingewikkeld en heel divers. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘Eén therapie die voor iedere cliënt geschikt is’. Stottertherapie is maatwerk. Daarom kiest Stottercentrum Zeeland/ Nascholing Logopedie Zeeland ervoor bij de opbouw van een therapie eclectisch te werk te gaan. De basis hierbij wordt gevormd door het Erasmus 4-Componentenmodel. Deze cursus is gebaseerd op de jongste inzichten rond stotteren en therapie. Er wordt gewerkt op basis van het boek: Stotteren, van theorie naar therapie’, Bezemer, Bouwen, Winkelman, 2e herziene druk, 2010.In 2018 verschijnt er sterk herziene druk van dit boek. Door de jaren heen is deze werkwijze verrijkt met nieuwe inzichten uit wereldwijde ontwikkelingen, bij voorbeeld ACT ( Acceptance en Commitment Therapy). De cursus wordt doorspekt met vele praktische voorbeelden en uitwerkingen ruime ervaringen van de cursusleiders, stottertherapeuten. In een eerdere cursus heeft de cursist geleerd om onderzoek te doen naar het stotteren en een behandelplan op te stellen. Een start van de therapie kan inmiddels worden gemaakt.

In déze cursus bieden we verdieping en oefening m.b.t. de spraak- taal component van het stotterprobleem. Vele technieken worden besproken en beoordeeld op indicatie bij verschillende stotterproblemen. Wanneer is een cliënt ‘klaar’ om over te gaan naar een verbale therapie en een dergelijke training nodig heeft of wenst, welke technieken kunnen dan worden gebruikt, welke techniek is geschikt voor wie. Hoe worden verschillende technieken getraind en hoe is de begeleiding m.b.t. de toepassing van het geleerde. Welke valkuilen zijn hierbij te verwachten. Met vele filmopnames worden therapieaspecten binnen deze component verduidelijkt. Casuïstiek van de cursisten kan, indien gewenst, worden geïntegreerd in het programma. Er wordt gestreefd naar ‘live’ werken met cliënten.
Binnen de cursus wordt gewerkt volgens de ‘Richtlijn Stotteren’ die inmiddels binnen de NVLF erkend is en door therapeuten gehanteerd moet worden.

Methodiek: Cursus met ondersteuning van filmbeelden, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek. Er wordt zo mogelijk met cliënten zelf gewerkt. Drie Weken voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers informatie over vooraf te bestuderen literatuur.

Data: 12 en 13 november 2018 , 9.30- 17.00 uur

Plaats: Goes of Middelburg, nadere locatie volgt en zal makkelijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Op uitnodiging komen wij op locatie.

Voor wie: logopedisten die deze cursus willen volgen moeten eerder een door ons gegeven cursus ‘Stotteren, van theorie naar therapie, onderzoek en behandeling bij kinderen en/of onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen hebben gevolgd (zie info hierna)
.
Maximaal aantal deelnemers: 20
.
Kwaliteitsregister: accreditatie is verleend voor 22 punten
Kosten: 405 euro, inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek). Prijs op locatie wordt nader overeen gekomen. Docenten: 2 senior therapeuten van Stottercentrum Zeeland. nascholinglogopediezeeland@gmail.com Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging. Zodra bekend is of de cursus definitief doorgaat, maar zeker vier weken van te voren wordt u hierover geïnformeerd

N.B.
Mocht je interesse hebben en bovenstaande eerdere cursussen nog niet hebben kunnen volgen, geef je dan alsnog op voor de cursus ‘Stotteren, van Theorie naar Therapie, onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen’ of ‘onderzoek en behandeling bij kinderen’. De hiergenoemde vervolgtraining kan daarna een optie zijn.

Mogelijke docenten:
Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie , werkte als stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’( Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010/ 2018), M.Bezemer, J.Bouwen, C.Winkelman, uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46902165. Zijwerkte bijna 30 jaar als senior-logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland. Zij schrijft regelmatig over stotteren in verschillende tijdschriften en neemt deel als docent en mentor/ stageverlener aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, werkte als senior logopedist-stottertherapeut binnen Stottercentrum zeeland. Riet werkt tevens als ambulant begeleider bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant. En het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes, ISBN 978 90 77822 40 1. Bij Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en werktruim twintig jaar als senior logopedist- stottertherapeut binnen Stottercentrum Zeeland waar zij tevens veel stagiaires begeleidt.

Naast bijscholing op het gebied van stotteren verzorgt Nascholing Logopedie Zeeland ook post-HBO op het gebied van taalstoornissen/therapie. Bij voldoende animo, verzorgen wij cursussen ook op locatie . Neem hiervoor contact op met via e-mail: nascholinglogopediezeeland@gmail.com

logo5