Vestiging Zierikzee

zierikzeeLogopedie en Stottercentrum Zeeland
Koning Gustaafweg 2
4301 NP Zierikzee

telefoon: 0111-418273
email: evanmeurs@stottercentrumzeeland.nl

Logopedie & Stottercentrum Zeeland is elke dag van de week in ieder geval geopend, van 8.30-17.00 uur, vaak ook later.  In overleg kunnen ook avondafspraken gemaakt worden.

Route:

Openbaar vervoer
Voor een routebeschrijving van deur-tot-deur met het Openbaar Vervoer, verwijzen we u naar de website van het Openbaar Vervoer: www.9292ov.nl

Vervoer per auto:
Voor een route van deur-tot-deur kunt u gebruik maken van routeplanners op internet of volg de hierna vermelde routebeschrijving. Route naar Victoria Kliniek en Zorhboulevard te Zierikzee, vanuit verschillende richtingen:

Vanuit Goes
• Bij de eerste verkeerslichten na de Zeelandbrug rechtdoor.
• Bij de volgende verkeerslichten linksaf.
• Bij de rotonde rechtsaf richting Brouwershaven (Lange Blokweg).
• Eerste weg rechts, de Emil Sandström weg in.
• Doorrijden tot ziekenhuisgebouw aan uw rechterhand
• Daar de parkeerplaats oprijden
• Via de hoofdingang naar locatienummer 16 op de begane grond

Vanuit Bruinisse
• Bij de verkeerslichten rechtdoor.
• Bij de rotonde rechtsaf richting Brouwershaven (Lange Blokweg).
• Eerste weg rechts, de Emil Sandström weg in.
• Doorrijden tot ziekenhuisgebouw aan uw rechterhand
• Daar de parkeerplaats oprijden
• Via de hoofdingang naar locatienummer 16 op de begane grond

Vanuit Burgh-Haamstede/Renesse/Ouddorp
• Bij de verkeerslichten rechtdoor.
• Bij de rotonde driekwart nemen, richting Brouwershaven (Lange Blokweg).
• Eerste weg rechts, de Emil Sandström weg in.
• Doorrijden tot ziekenhuisgebouw aan uw rechterhand
• Daar de parkeerplaats oprijden
• Via de hoofdingang naar locatienummer 16 op de begane grond

Medewerkers vestiging Zierikzee

Ester van Meurs

Ester van Meurs is logopedist / stottertherapeut en werkt ruim 30 jaar in de vrije vestiging. Zij volgde de twee-jarige opleiding tot stottertherapeut in 1991-1992.

Lees meer...

Zij heeft naast de vrije vestiging ook gewerkt als logopedist in het onderwijs. Zij is een zestal jaar verbonden geweest aan de Hogeschool Rotterdam als docent logopedie in het vakgebied taal, stem en eigen stem en spraak. Tevens is ze stagedocent en scriptiebegeleider geweest. Tot op heden begeleidt zij studenten logopedie tijdens hun stage. Tijdens haar werk bij Logopedie & Stottercentrum staan therapie bij taalstoornissen naast stotteren centraal.

 

Zij verricht diagnostiek, geeft therapie en verzorgt ouderbegeleiding informatie/ begeleiding op scholen bij zowel stotteren als taalstoornissen. Vanuit het Stottercentrum ontwikkelt zij mede de post-HBO cursussen voor logopedisten: Stotteren, vanTheorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij kinderen die stotteren; – onderzoek en therapie bij jongeren en volwassenen; – verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, Onderzoek en therapie bij kinderen met een specifieke taalontwikkelinsstoornis. Zij verzorgt coaching van collega-logopedisten. Zij heeft twee maal meegewerkt aan tv-programma’s over stotteren in het kader van de Nationale Stotterweek.

Ester is praktijkhouder van de vestiging Zierikzee van Logopedie & Stottercentrum Zeeland

Daarnaast is zij kwaliteistkringbeleider (kkb-er) van de kwaliteitskring 152 Oosterschelde, een kwaliteitskring voor stottertherapeuten.

Telefoon:
06-30253346

Sandra Smits

Sandra Smits is in juli 2000 als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam.

Lees meer...

De eerste zes en een half jaar heeft ze gewerkt in een allround logopediepraktijk, daarna is ze bij Stottercentrum Zeeland komen werken. Daar behandelt zij allerlei problematiek bij zowel volwassenen als kinderen. Regelmatig heeft ze zich bijgeschoold op de gebieden stem, stotteren en taalstoornissen. Hoewel haar affiniteit vooral op de gebieden fonologie, stotteren en taalstoornissen ligt, ziet ze alle logopedische problematiek als uitdaging. Sandra specialiseerde zich in 2008 tot stottertherapeut in Antwerpen bij het CIOOS, specialisatie stotteren.

telefoon:
06-11455463

Febe Meijer

Febe Meijer is sinds 2015 logopedist. Zij heeft de opleiding Logopedie in Rotterdam gevolgd en heeft tevens haar afstudeerstage bij Logopedie en Stottercentrum Zeeland gelopen in Zierikzee.

Lees meer...

Haar afstudeeronderzoek stond in het teken van stotteren in combinatie met een taalontwikkelingsstoornis.

 

Verder heeft ze ervaring op gedaan tijdens andere stages in het cluster 2 en 3 onderwijs.

Inmiddels volgt zij post-HBO bijscholing, onder meer over stottertherapie, taaltherapie en fonologische stoornissen.

Febe werkt in Goes, Middelburg en Zierikzee. In de toekomst zal er nog meer nascholing plaats gaan vinden op het gebied van taal, spraak en stotteren.

Telefoon:
06-12665836

Locatie Zierikzee