Vestiging Zierikzee

zierikzeeLogopedie en Stottercentrum Zeeland
Koning Gustaafweg 2
4301 NP Zierikzee

telefoon: 0111-418273

Logopedie & Stottercentrum Zeeland vestiging Koning Gustaafweg is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30-17.00 uur, vaak ook later.  In overleg kunnen ook avondafspraken gemaakt worden.

 

 

Medisch Centrum Borrendamme
Borrendamme 10
4301 VD Zierikzee

Logopedie & Stottercentrum Zeeland vestiging Borrendamme is op woensdag geopend van 8.30-17.00 uur, vaak ook later.  In overleg kunnen ook avondafspraken gemaakt worden.

 

 

Medewerkers vestiging Zierikzee

Ester van Meurs

Ester van Meurs is logopedist / stottertherapeut en werkt ruim 30 jaar in de vrije vestiging. Zij volgde de twee-jarige opleiding tot stottertherapeut in 1991-1992.

Lees meer...

Zij heeft naast de vrije vestiging ook gewerkt als logopedist in het onderwijs. Zij is een zestal jaar verbonden geweest aan de Hogeschool Rotterdam als docent logopedie in het vakgebied taal, stem en eigen stem en spraak. Tevens is ze stagedocent en scriptiebegeleider geweest. Tot op heden begeleidt zij studenten logopedie tijdens hun stage. Tijdens haar werk bij Logopedie & Stottercentrum staan therapie bij taalstoornissen naast stotteren centraal.

 

Zij verricht diagnostiek, geeft therapie en verzorgt ouderbegeleiding informatie/ begeleiding op scholen bij zowel stotteren als taalstoornissen. Vanuit het Stottercentrum ontwikkelt zij mede de post-HBO cursussen voor logopedisten: Stotteren, vanTheorie naar Therapie, onderzoek en therapie bij kinderen die stotteren; – onderzoek en therapie bij jongeren en volwassenen; – verbaalmotorische training bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen, Onderzoek en therapie bij kinderen met een specifieke taalontwikkelinsstoornis. Zij verzorgt coaching van collega-logopedisten. Zij heeft twee maal meegewerkt aan tv-programma’s over stotteren in het kader van de Nationale Stotterweek.

Ester is praktijkhouder van de vestiging Zierikzee van Logopedie & Stottercentrum Zeeland

Daarnaast is zij kwaliteistkringbeleider (kkb-er) van de kwaliteitskring 152 Oosterschelde, een kwaliteitskring voor stottertherapeuten.

Telefoon:
06-30253346

Sandra Smits

Sandra Smits is in juli 2000 als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam.

Lees meer...

De eerste zes en een half jaar heeft ze gewerkt in een allround logopediepraktijk, daarna is ze bij Stottercentrum Zeeland komen werken. Daar behandelt zij allerlei problematiek bij zowel volwassenen als kinderen. Regelmatig heeft ze zich bijgeschoold op de gebieden stem, stotteren en taalstoornissen. Hoewel haar affiniteit vooral op de gebieden fonologie, stotteren en taalstoornissen ligt, ziet ze alle logopedische problematiek als uitdaging. Sandra specialiseerde zich in 2008 tot stottertherapeut in Antwerpen bij het CIOOS, specialisatie stotteren.

Annejet Mol

Annejet Mol is afgestudeerd als logopedist in 2017. Zij heeft de opleiding Logopedie in Rotterdam gevolgd. Tijdens de opleiding heeft zij stage gelopen in het verzorgingshuis Nieuw-Rijsenburg in Sommelsdijk.
Lees meer...

Het werken met ouderen geeft haar voldoening, omdat de therapie ook vaak gericht is op de kwaliteit van leven. Het afstudeeronderzoek van Annejet was dan ook gericht op de zichtbaarheid van de logopedist binnen verzorgingshuizen. Hierin zijn de behoeften van verschillende disciplines omtrent de logopedische zorg in kaart gebracht. Daarnaast heeft zij stage gelopen in een vrijgevestigde praktijk in Bruinisse. Tijdens deze periode is haar interesse in de doelgroep kinderen ontstaan. De open- en eerlijkheid van kinderen spreekt Annejet erg aan.
Annejet werkt in Goes en Zierikzee. Daarnaast werkt zij op maandag op de locatie in S ’Gravenpolder.

Locatie Zierikzee

Locatie Borrendamme